Balcerowicz – gospodarka, Gilowska – wydatki, Rostowski – Polska – wizualizacja przemówień budżetowych

Kontynuując pracę nad wizualizacjami przemówień budżetowych ministrów finansów, zespół Centrum Cyfrowego opracował interaktywną aplikację pokazującą statystyki słów występujących we wszystkich expose budżetowych ministrów finansów od roku 1989. Aplikacja ta dostępna jest pod adresem http://przemowienia.otwartybudzet.pl.

Klikając na wybrane słowo możemy zobaczyć konteksty, w jakich występuje w przemówieniu, a w zakładce „Słowa przez lata” można porównać popularność poszczególnych słów w kolejnych latach. Dodatkowo, kliknięcie na słowo w ramce kontekstu albo porównaniu prowadzi do wykresu popularności danego słowa w różnych latach.

Zapraszamy do przyjrzenia się, jak przez lata zmieniały się priorytety gospodarcze naszej polityki!