Booksprint – Medialab Warszawa

Centrum Cyfrowe  zaprasza warszawskie organizacje zajmujące się

nieformalną edukacją do wzięcia udziału w specjalnym wydarzeniu Medialabu Warszawa.
W dniach 26-27 listopada w siedzibie Centrum zorganizowany zostanie pierwszy w Polsce
booksprint, podczas którego wspólnie napiszemy książkę prezentującą nowe modele
tworzenia i budowania wiedzy.
Booksprint to sposób na pisanie książek. Pomysłodawcą tej idei jest Adam Hyde, pod ręką którego powstały takie publikacje jak np. Open Web. Metodologia booksprintu zakłada spotkanie osób zajmujących się podobnym tematem, które chcą wspólnie stworzyć książkę promującą ich idee, wartości, działania. Dotychczas z tej metodologii korzystały głównie organizacje zajmujące się nowymi technologiami. Powstało wiele podręczników i przewodników po tematach takich, jak samodzielne
budowanie sieci radiowej, podręcznik korzystania z CiviCRM, itp.
Warto, aby animatorzy kultury, edukatorzy, trenerzy, organizatorzy i wykładowcy wolnych uniwersytetów – wszyscy, którzy zajmują się nowymi metodami produkowania wiedzy i dzielenia się nią, spotkali się, aby wspólnie opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Książka, która powstanie dzięki temu spotkaniu, zaprezentuje nasze działania i nasze organizacje. Warto, abyśmy podczas tego spotkania podzielili się swoją wiedzą, poszukali różnic i podobieństw w naszych projektach.
To wydarzenie ma na celu zaprezentowanie korzyści, jakie niesie nieformalny proces uczenia (się). Podczas tego spotkania odpowiemy sobie na następujące, przykładowe pytania: jakie korzyści płyną z nieformalnej edukacji? jaka jest rola animacji? czego dowiadują się uczestnicy naszych warsztatów? kim są dzisiejsi nauczyciele, kim animatorzy?
Na to wydarzenie zapraszamy mini-zespoły z organizacji pozarządowych zajmujących się animacją, edukacją nieformalną z zakresu sztuki, kultury, nowych mediów, aktywizujących do działania społecznego. Każdy z takich zespołów powinien składać się z osoby organizującej projekt i uczestnika (warsztatów, projektu).
Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać do Agaty Jałosińskiej, na adres: agata@labkit.pl
miejsce: Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Mińska 25 bud. 74
termin: 26-27 listopada 2011
Zdjęcie: Jon Phillips