Bring your ideas to life with code!

Bring your ideas to life with code! Tym hasłem promujemy tegoroczny Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania pod patronatem Komisji Europejskiej, którego druga edycja odbędzie się 11–17 października 2014. Centrum Cyfrowe będzie odpowiedzialne za koordynację i komunikację Code Week w Polsce.

 
 

Na czym to polega?

Miliony dzieci, rodziców, nauczycieli, przedsiębiorców i decydentów spotkają się na ogólnodostępnych imprezach i w klasach szkolnych, aby uczyć się programowania i związanych z nim umiejętności.  Chodzi o to by pokazać, że nie jest to żadna magiczna wiedza a kodowania może nauczyć się każdy. Inicjatywa zyskała poparcie zarówno ruchów promujących i edukujących w zakresie programowania takich jak CoderDojo i RailsGirls, jak i dużych firm technologicznych i informatycznych -m.in. Microsoftu i Google’a.

Skąd wziął się Code Week?

To spontaniczna inicjatywa Młodych Doradców (Young Advisors) współpracujących z Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Jak powiedziała Kroes:Nasze życie jest teraz «cyfrowe», dlatego głównie młodsze pokolenia potrzebują umiejętności cyfrowych, do jakich należy programowanie. W niedalekiej przyszłości będą one niezbędne do zdobycia dobrego miejsca pracy i rozpoczęcia działalności gospodarczej”. Do rozwijania tych umiejętności ma przyłożyć się Europejski Tydzień Kodowania.

Dla kogo?

Kluczowy dla wydarzenia jest jego jak najszerszy zasięg: terytorialny, wiekowy i społeczny. Każdy może wziąć udział w wydarzeniach związanych z programowaniem. Programistów zachęcamy do organizowania warsztatów w lokalnych szkołach, klubach informatycznych czy domach kultury. Nauczycieli znający się na programowaniu do poprowadzenia lekcji programowania w swoich szkołach, dzielenia się scenariuszami lekcji, czy organizacji warsztatów dla swoich kolegów.
Nauczyciele, którzy nie znają się na programowaniu, mogą zorganizować konferencje albo zachęcić rodziców lub uczniów, by nawzajem uczyli się od siebie programowania. Rodzice mogą zachęcić dzieci do udziału w warsztatach z programowania. Przedsiębiorstwa i organizacje nienastawione na zysk mogą zorganizować warsztaty poświęcone programowaniu, udostępnić swoich pracowników jako szkoleniowców w ramach akcji „powrót do szkolenia”, zorganizować w formie zabawy zawody w programowaniu albo sponsorować imprezy, które tę umiejętność popularyzują. My wypromujemy i powiemy o waszych wydarzeniach i doświadczeniach, tak by inspirować innych do działania.

Dlaczego kodowanie jest tak ważne?

Każdą interakcją między człowiekiem a komputerem rządzi kod. Kiedy na przykład tworzymy aplikację internetową albo podczas jazdy samochodem korzystamy z systemu GPS, czy też chcemy zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie ze sobą komunikują – programowanie jest wszechobecne i niezbędne dla zrozumienia świata opartego na sieci połączeń.
W niedalekiej przyszłości podstawowe umiejętności programowania będą również wymagane na wielu stanowiskach pracy. Obecnie ponad 90 proc. zawodów wykonywanych na świecie wymaga umiejętności cyfrowych. Specjaliści od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stanowią trzon nowoczesnej siły roboczej we wszystkich sektorach europejskiej gospodarki. Choć zapotrzebowanie na takich fachowców wzrasta o 3 proc. rocznie, absolwentów informatyki nadal jest zbyt mało. W rezultacie wiele wakatów dla specjalistów ICT pozostaje nieobsadzonych pomimo wysokiego poziomu bezrobocia w Europie. Jeśli nie rozwiążemy tego problemu na szczeblu europejskim i krajowym, do 2020 r. może nam zabraknąć aż 900 tys. specjalistów w sektorze cyfrowym.
Zwiększenie atrakcyjności ścieżki kariery w dziedzinie ICT jest jednym z celów europejskiej inicjatywy, jaką jest wielka koalicja na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym. Oznacza ona europejskie wielostronne partnerstwo, które ma służyć ułatwianiu współpracy między przedsiębiorstwami, placówkami edukacyjnymi, podmiotami publicznymi i prywatnymi, aby dopasować podaż umiejętności cyfrowych do popytu na nie na europejskim rynku pracy, również poprzez modernizację systemów kształcenia.
 
Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stronie CodeWeek.eu oraz Facebooku Europe Code Week.
 
Projekt „Programuj Przyszłość” w ramach którego wspieramy organizację Code Week w Polsce jest finansowany z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
logotyp open copy