Centrum Cyfrowe i projekt BazHum poszukują stażystów/tek

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska i projekt Bazhum (baza zawartości polskich czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych) prowadzony przez Muzeum Historii Polski poszukują stażystów/tek do projektów otwierania zasobów edukacyjnych i naukowych.

W ramach 3 miesięcznego stażu oferujemy udział w wewnętrznych szkoleniach oraz ewaluację wykonywanych zadań. Po pozytywnym zakończeniu stażu oferujemy możliwość zatrudnienia lub współpracy.
Poza udziałem w szkoleniach i spotkaniach projektowych większość zadań można będzie wykonywać zdalnie, możliwa również praca w siedzibie Centrum Cyfrowego (ul. Andersa 29 w Warszawie)
Staż obejmie:

  • udział w wewnętrznych szkoleniach z zakresu: podstaw metodologii prowadzenia szkoleń, podstaw prawa autorskiego i licencji Creative Commons, prowadzenia rozmów z autorami i instucjami w sprawie otwierania publikacji i zasobów edukacyjnych i naukowych, prowadzenia strony WWW, pisania wniosków grantowych
  • współorganizację i współprowadzenie szkoleń
  • wyszukiwanie i analizę informacji w sieci, przygotowywanie krótkich tekstów, raportów, informacji bibliograficznych,
  • współpracę przy opracowywaniu materiałów edukacyjnych
  • współpracę przy prowadzeniu spotkań i negocjacji z autorami publikacji naukowych i edukacyjnych
  • wdrożenie do workflow digitalizacji i udostępniania materiałów archiwalnych instytucji kultury i nauki
  • podstaw tworzenia i udostępniania baz danych w zakresie zbierania metadanych bibliograficznych,


Oferujemy szczegółowo zaplanowany program zadań, przeszkolenie i ewaluację z możliwością nawiązania stałej współpracy po zakończeniu stażu dla wybranych osób. Osoby ubiegające się o staż muszą dysponować własnym sprzętem komputerowym w wypadku pracy zdalnej.

Prosimy o nadsyłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego na adres staz@centrumcyfrowe.pl
Na zgłoszenia czekamy do 18 marca 2013 r.