Centrum Cyfrowe o PIAPach w "IT w Administracji"

Funkcjonowanie publicznych punktów dostępu do internetu (tzw. PIAPów) jest tematem przewodnim marcowego numeru czasopisma „IT w Administracji”. Wśród artykułów poświęconych zagadnieniu jest też wywiad omawiający główne wyniki etnograficznego badania zrealizowanego pod egidą Centrum Cyfrowego, które opisywało sytuację pracowni komputerowych na terenach wiejskich. Artykuły o PIAPach można przeczytać wyłącznie w papierowej wersji magazynu. Natomiast raport badawczy dostępny jest na naszej stronie, otwiera go punktowa lista najważniejszych wniosków z badania. Gdyby ktoś chciał się zapoznać, może go znaleźć tutaj: https://centrumcyfrowe.pl/projekty/publikacje/