Centrum Cyfrowe podpisało deklarację Wolności Internetu

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska podpisało deklarację Wolności Internetu (Declaration of Internet Freedom). Pod deklaracją podpisują się organizacje i aktywiści z całego świata, więcej o akcji i deklaracji na stronach freepress.net.

We believe that a free and open Internet can bring about a better world. To keep the Internet free and open, we call on communities, industries and countries to recognize these principles. We believe that they will help to bring about more creativity, more innovation and more open societies.
Wierzymy, że wolny i otwarty Internet może czynić świat lepszym. Aby zachować Internet wolnym i otwartym, wzywamy społeczność, przemysł i rządy narodowe do uznania tych wartości. Wierzymy że pomogą w rozwoju kreatywności, innowacji i bardziej otwartych społeczeństw.

Deklaracja jest odpowiedzią na serię propozycji ustaw takich jak SOPA, PIPA czy ACTA, które od kilku lat poruszają internautów do obrony podstawowych wolności i prac. Deklaracja jest próbą do przejścia z obrony do aktywnego działania na rzecz utwierdzenia tych wolności. Deklarację podpisało już wiele organizacji pozarządowych (m.in. Electronic Frontier Foundation, Global Voices Advocacy, Open Knowledge Foundation) z całego świata, firm, instytucji naukowych i badawczych oraz znanych aktywistów na rzecz otwartości (m.in. Ai Weiwei, prof. Yochai Benkler, prof. Michael Geist) . Każdy może się dołączyć i podpisać pod tym adresem.