Centrum Cyfrowe poszukuje asystentki/ta biura

Centrum Cyfrowe rekrutuje

ogłoszenie_CC.001
Tytuł: ogłoszenie_CC.001
ccby
Autor: Aleksandra Janus

Szukasz pracy, która jest ciekawa, ma sens i wpływ na świat wokół nas? Chcesz pracować w zmotywowanym zespole o zróżnicowanych kompetencjach, lubiącym się uczyć oraz w dynamicznie rozwijającej się organizacji? Lubisz dużo się uczyć i wciąż podejmować nowe wyzwania? Jesteś typem ogarniaczki/cza i umiesz prowadzić wiele wątków naraz? Uwielbiasz porządek, ład, terminowość i konsekwencję w działaniu? Masz roczne doświadczenie w pracy biurowej?

Ta praca jest dla Ciebie!

O Centrum Cyfrowym

Centrum Cyfrowe troszczy się o społeczny wymiar transformacji cyfrowej. Wspólnie z ekspertkami i praktykami otwartymi na zmianę tworzy przestrzeń dla nowych idei, rozwoju umiejętności i narzędzi. Dąży do tego, aby w relacji człowieka z technologią interes społeczny był zawsze na pierwszym miejscu. Wartościami, na których opiera się działanie Centrum Cyfrowego są: współpraca, dobro wspólne, krytyczne myślenie, zrównoważony rozwój oraz przyjemność i frajda z pracy, którą wykonujemy.

W Centrum Cyfrowym lubimy doskonałą organizację pracy, stawianie jasnych i przejrzystych celów działań, rzetelną dokumentację działań, transparentność procedur i współpracę na partnerskich zasadach.

Jesteśmy zwinną organizacją pozarządową pracującą w kilkunastoosobowym zespole, w modelu think-and-do-tankowym. Współpracujemy z ekspertami z Polski i z zagranicy, realizujemy projekty w Polsce i we współpracy z organizacjami na całym świecie. Działamy głównie w trzech obszarach: otwartej edukacji, otwartej kultury i rzecznictwa.

Opis stanowiska

Stanowisko to łączy w sobie elementy administrowania biurem, obsługi kadrowej (we współpracy z księgowością zewnętrzną) oraz prostych zadań finansowo-administracyjnych. Asystent/ka biura będzie pracować w 3 osobowym zespole administracyjno-finansowym. Jest to stanowisko wymagające samodzielności i prowadzenia wielu spraw równocześnie. Nie wymagamy dużego doświadczenia – ważne są dla nas zdolności organizacyjne, terminowość i zaangażowanie.

Najważniejsze zadania

Obsługa kadrowa organizacji (we współpracy z księgowością zewnętrzną), w tym:

 • systematyczne prowadzenie tabeli urlopów
 • systematyczne prowadzenie teczek pracowniczych
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, oddelegowań i zaświadczeń oraz dokumentów PPK
 • prowadzenie ewidencji umów
 • zamawianie list płac
 • rozsyłanie PIT-ów

Obsługa biura organizacji, w tym:

 • odbieranie telefonów
 • obsługa maila kontaktowego
 • organizowanie napraw sprzętów biurowych
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • zamawianie sprzątania
 • dbanie o ład w biurze
 • dokonywanie opłat administracyjnych
 • inwentaryzacja sprzętów
 • współpraca z zewnętrzną firmą kurierską
 • zakupy biurowe i zakupy sprzętów

Czynności admin-fin, w tym:

 • obsługa płatności kartą
 • przygotowywanie przelewów i sprawdzanie dokumentacji finansowej
 • przygotowywanie i przekazywanie (raz w miesiącu) paczki dokumentów finansowych i kadrowych dla księgowości zewnętrznej
 • obsługa teczki podpisów
 • załatwianie spraw urzędowych
 • przygotowywanie dokumentów dla Rady i Zarządu organizacji

Kogo szukamy?

Szukamy osoby zorganizowanej, samodzielnej i z inicjatywą, lubiącej samodzielnie poszukiwać rozwiązań i pracować w zespole oraz:

 • mającej roczne doświadczenie pracy biurowej
 • znającej język angielski na poziomie B2
 • dyspozycyjnej od lipca/sierpnia 2021.

Co oferujemy?

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu
 • wynagrodzenie 2960 – 3200 zł netto (w zależności od doświadczenia)
 • możliwość rozwoju i zdobycia wszechstronnego doświadczenia
 • pracę w wygodnym biurze w centrum Warszawy przy ul. Chmielnej oraz dobrą organizację pracy zdalnej.

Szczegóły rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV
 • krótkiej (max strona maszynopisu) odpowiedzi na pytanie: Jak działa dobrze zorganizowane biuro?

do 13.06.2021 do godziny 24:00, na adres rekrutacja@centrumcyfrowe.pl.
Wybrane kandydatki i kandydatów zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Nie bierzemy pod uwagę aplikacji niepełnych.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami/kami.

Klauzula informacyjna

 1. Dane osobowe przesyłane w aplikacji i innych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane w celu rekrutacji przez Fundację Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 (00-020 Warszawa), na podstawie właściwych przepisów prawa pracy. W przypadku danych niewymaganych przez Kodeks pracy, przesłanie dodatkowych informacji stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Fundację na potrzeby realizacji rekrutacji. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 („Fundacja”).
 3. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: kontakt@centrumcyfrowe.pl lub pisemnie na adres Fundacji tj. ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa.
 4. Twoje dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  – w celu weryfikacji posiadanych przez Ciebie kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
  – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 7. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10. Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w zakresie w jakim Fundacja korzysta z usług dostawców usług chmurowych dokonujących transferu danych poza EOG, w tym do państw niezapewniających adekwatnego poziomu ochrony. Przekazywanie danych odbywa się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym Standardowych Klauzul Umownych. Informacje nt. stosowanych zabezpieczeń oraz ich kopie można uzyskać kontaktując się z Fundacją.
 11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.