Centrum Cyfrowe poszukuje specjalistki/ty ds. rzecznictwa

Dołącz do zespołu Centrum Cyfrowego i dbaj z nami o społeczny wymiar transformacji cyfrowej

poszukujemy specjalistki_ty ds. rzecznictwa (1)
Tytuł: poszukujemy specjalistki_ty ds. rzecznictwa (1)
ccbysa
Autor: grafika: Joanna Tarkowska, modyfikacja CC

O Centrum Cyfrowym

Centrum Cyfrowe troszczy się o społeczny wymiar transformacji cyfrowej. Wspólnie z ekspertkami i praktykami otwartymi na zmianę tworzy przestrzeń dla nowych idei, rozwoju umiejętności i narzędzi. Dąży do tego, aby w relacji człowieka z technologią interes społeczny był zawsze na pierwszym miejscu.

W Centrum Cyfrowym lubimy doskonałą organizację pracy, rzetelną dokumentację działań, przejrzystość procedur i współpracę na partnerskich zasadach.

Jesteśmy zwinną organizacją pozarządową pracującą w kilkunastoosobowym zespole, w modelu think-and-do-tankowym. Współpracujemy z ekspertami z Polski i z zagranicy, realizujemy projekty w Polsce i we współpracy z organizacjami na całym świecie. Działamy w trzech głównych obszarach: otwartej edukacji, otwartej kultury i polityk publicznych.

W obszarze polityk publicznych działamy na rzecz dostosowania przepisów oraz wykorzystania narzędzi prawnych tak, by wspierać potrzeby i prawa użytkowników związane z otwartymi obiegami zasobów w internecie.

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy osoby z wykształceniem prawniczym:

 • która/y chciałaby/by rozwijać się i zdobyć międzynarodowe doświadczenie w działaniach rzeczniczych w obszarze prawa własności intelektualnej
 • przekonanej/ego, że regulacje wspierające otwarte obiegi treści w internecie są konieczne
 • z bardzo dobrą znajomością prawa autorskiego, w tym otwartych licencji
 • zainteresowanej/go rzecznictwem na poziomie krajowym i europejskim
 • z przynajmniej podstawowym doświadczeniem w tworzeniu polityk publicznych, procesie legislacyjnym  lub działalności rzeczniczej
 • posługującej/ego się bardzo dobrze językiem angielskim
 • umiejącej/ego pisać przystępne teksty o prawie i regulacjach
 • z umiejętnościami organizowania, współpracy i budowania społeczności
 • z umiejętnościami podstawowej komunikacji swoich działań w mediach społecznościowych (we współpracy ze specjalistką ds. komunikacji)
 • z doświadczeniem pracy w kancelarii, administracji publicznej, organizacji pozarządowej lub akademickim.

Zadania

 • działania rzecznicze w obszarze prawa autorskiego w tym m.in. udział w komisjach, w ciałach doradczych, na konferencjach, organizowanie spotkań interesariuszy
 • proste analizy i komentarze na potrzeby rzecznictwa (rekomendacje, briefy, stanowiska)
 • pisanie prostych, przystępnych tekstów o prawie autorskim i innych regulacjach
 • zaangażowanie we wspólne projekty europejskiego stowarzyszenia Communia (https://www.communia-association.org/), którego członkiem jest Centrum Cyfrowe
 • zaangażowanie w działania rzecznicze sieci Creative Commons global i reprezentowanie w nich naszej organizacji
 • bieżące wsparcie zespołu w codziennych pytaniach dotyczących praw autorskich, RODO i innych

Co oferujemy

 • udział w międzynarodowych projektach dotyczących prawa autorskiego m.in. implementacji dyrektywy prawnoautorskiej
 • pracę w czołowej organizacji zajmującej się transformacją cyfrową i społecznym wymiarem technologii, w zespole, który stawia na ciągły rozwój i uczenie się
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze rzecznictwa i polityk publicznych dotyczących własności intelektualnej i regulacji internetu, otwartej edukacji, otwartej kultury i technologii cyfrowych, oraz działania organizacji pozarządowej
 • współpracę z czołowymi europejskimi i światowymi organizacjami cyfrowymi i edukacyjnymi (m.in. Creative Commons, Wikimedia, Communia)
 • pracę częściowo zdalną, a częściowo w wygodnym biurze w centrum Warszawy przy ul. Chmielnej

Szczegóły rekrutacji

Jeśli chcesz z nami pracować, prosimy o przesłanie CV oraz krótkiej informacji, dlaczego jesteś zainteresowana/y i nadajesz się na to stanowisko, do 18 października 2020 włącznie na adres: rekrutacja@centrumcyfrowe.pl.

Wybrane kandydatki i kandydatów zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które będą się odbywać do 23 października 2020 w biurze Fundacji.

Z wybraną osobą możemy rozpocząć współpracę 1 listopada

Zgodnie z polityką płac Centrum Cyfrowego proponowane wynagrodzenie miesięczne to w zależności od doświadczenia od 4 370,00 zł do 4 655,00 zł NETTO (1 etat).

Klauzula informacyjna

Przesłanie do Fundacji Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 (00-020 Warszawa) danych osobowych stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Fundację na potrzeby realizacji rekrutacji. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 („Fundacja”).
 2.  Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: kontakt@centrumcyfrowe.pl lub pisemnie na adres Fundacji tj. ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”)).
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia rekrutacji albo do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 6. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.