Centrum Cyfrowe Projekt: Polska poszukuje specjalisty, który zrealizuje kampanię promocyjną w ramach projektu Spółdzielnia “Wiedza”

Dołącz do nas!
Szukamy osoby, mogącej przeprowadzić dla nas kampanię w formie BTL dla pracowników decyzyjnych w NGO. Celem kampanii będzie promocja konferencji „Sezamie Otwórz się! Otwartość w Trzecim Sektorze”, podsumowującej projekt Spółdzielnia „Wiedza” oraz petycji mającej na celu zaangażowanie III sektora do aktywności na rzecz udostępniania zasobów tworzonych ze środków publicznych.
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska to działająca od 2010 roku organizacja pozarządowa, zajmująca się wykorzystaniem technologii cyfrowych na rzecz zmiany społecznej oraz  otwartą wiedzą, edukacją i kulturą. Nasz zespół liczy niecałe 10 osób oraz drugie tyle współpracowników.
Zlecenie dotyczyć będzie:

  • wypracowania sposobu komunikowania się z odbiorcami,
  • przygotowania materiałów promujących konferencję,
  • przeprowadzenia kampanii promocyjnej na wszystkich etapach jej realizacji,
  • promocję wydarzenia oraz petycji w mediach społecznościowych i na specjalitycznych portalach internetowych.

Atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu podobnych kampanii/akcji promocyjnych dla  organizacji pozarządowych lub instytucji kultury.
Kryteria oceny kandydata/kandydatki:

  • udokumentowane doświadczenie w realizacji społecznych kampanii promocyjnych,
  • znajomość lub gotowość przyswojenia podstaw prawa autorskiego oraz zagadnień związanych z licencjami Creative Commons,
  • elastyczność i kreatywność.

Oferujemy:

  • dobrze wynagrodzoną pracę przy projekcie zaangażowanym społecznie,
  • pracę w przyjaznej atmosferze i świetnym zespole.

Na zgłoszenia czekamy do 5 lutego włącznie. Prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu intencyjnego opisującego dotychczasowe doświadczenia na adres kontakt@centrumcyfrowe.pl. Zapraszamy do współpracy!