Centrum Cyfrowe wzywa do ochrony prywatności przed nienadzorowaną inwigilacją w internecie.

Genewa, 20 września
dziś Centrum Cyfrowe Projekt:Polska dołącza do wielkiej międzynarodowej koalicji, aby wezwać rząd Polski do oceny czy krajowe prawo dotyczące nadzoru i inwigilacji jest zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka.
Centrum Cyfrowe przyjęło zestaw międzynarodowych zasad przeciwko nienadzorowanej inwigilacji. 13 Zasad po raz pierwszy ustala ramy do oceny nadzoru obywateli w kontekście międzynarodowych zobowiązań ochrony praw człowieka.
Grupa obywatelskich organizacji oficjalnie przedstawiła 13 Zasad w zeszły piątek w Genewie podczas pobocznego wydarzenia w trakcie trwania 24 sesji Rady Praw Człowieka, na którym pojawiła się Navi Pillay, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz Frank La Rue, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. wolności wypowiedzi. Gospodarzem wydarzenia były stałe misje dyplomatyczne Austrii, Niemiec, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii oraz Węgier.
Navi Pillay, Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka podczas wystąpienia przed Radą Praw Człowieka powiedziała:
“Należy przyjąć prawa i politykę, aby odpowiedzieć na dramatyczną ingerencję w prywatność jednostek, która została umożliwiona przez nowoczesne technologie komunikacyjne.(…)
postępy technologiczne dały potężne narzędzia demokracji poprzez umożliwienie dostępu do życia społecznego, ale wzrastające użycie i pozyskiwanie danych przez agencje wywiadowcze rozmywa granicę pomiędzy uzasadnionym nadzorem, a nadzorem masowym i arbitralnym”
Frank La Rue wskazał na bezpośrednią relację pomiędzy nadzorem państw, a prywatnością i wolnością wypowiedzi:
“Prawo do prywatności jest często przedstawione jako podstawowy wymóg prawa do wolności wypowiedzi. Bezprawne naruszanie prywatności może w sposób pośredni oraz bezpośredni ograniczać swobodny rozwój oraz wymianę idei. Naruszenie jednego prawa może być zarówno przyczyną, jak i konsekwencją naruszenia innego.”
13 zasad po polsku
Przeczytaj więcej: https://NecessaryandProportionate.org
 
https://pl.necessaryandproportionate.org/text