Centrum Cyfrowe zaproszone przez Komisję Europejską do udziału w dialogu interesariuszy nad reformą prawa autorskiego

Komisja Europejska ogłosiła w grudniu rozpoczęcie w 2013 dialogu interesariuszy w celu przeglądu i modernizacji norm prawnych UE w zakresie prawa autorskiego, pod hasłem „Licences for Europe” (pisaliśmy o tym w serwisie „Co nas uwiera”). Konsultacje będą dotyczyć czterech obszarów związanych z licencjonowaniem treści, i rozpoczynają się w poniedziałek 4 lutego 2013 roku zebraniem plenarnym z udziałem komisarzy Barnier, Kroes i Vassiliou.
Centrum Cyfrowe zostało zaproszone do udziału w konsultacjach z ramienia europejskiego stowarzyszenia Communia. Cieszymy się, że będziemy mogli uczestniczyć w tym ważnym dla prawa autorskiego w Europie procesie. Przedstawiciele Centrum będą uczestniczyć w pracach grupy roboczej 4., dotyczących eksploracji tekstu i danych (text and data mining). O przebiegu konsultacji będziemy informować na tej stronie oraz w serwisie Co nas uwiera.