Projekt bez nazwy (5)
Tytuł: Projekt bez nazwy (5)

Ostatni czas przyniósł w Centrum Cyfrowym kilka ważnych zmian, którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić.

Maria (Maja) Drabczyk zastąpiła na stanowisku prezeski zarządu Aleksandrę Janus. Przejmując stery fundacji, Maja pozostała kierowniczką działu polityk i rzecznictwa – nadal prowadzi zespół policy, zajmujący się tematyką prawa autorskiego, otwartych danych oraz otwartej nauki. Wykorzystuje w tym swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte przy projektach o tematyce dziedzictwa i nowych technologii, które realizowała w instytucjach kultury.

Maria
Tytuł: Maria
Maja Drabczyk, fot. CC

Aleksandra Janus była związana z Centrum od 2015 roku. Jako członkini zarządu, a następnie jego prezeska, na przestrzeni lat współtworzyła wizję rozwoju Fundacji. Poza obszarem merytorycznym, za który odpowiadała w organizacji – obejmującym praktyczne aspekty wdrażania technologii w sektorze kultury, cyfrowych obiegów treści oraz badań prowadzonych w tym obszarze – jej działania koncentrowały się na budowaniu stabilnego, zaangażowanego zespołu, który rozwija się razem z organizacją.

Jako twórczyni i kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury, wraz z zespołem, wspierała instytucje kultury w procesach digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa, tworzenia na ich bazie projektów cyfrowych, a także przybliżania ich zróżnicowanym grupom odbiorców. 

Ola J
Tytuł: Ola J
Aleksandra Janus, fot. CC

Formułę współpracy z Centrum Cyfrowym zmieniła także Aleksandra Czetwertyńska. Zakończyła pełnienie funkcji członkini zarządu i kierowniczki Spółdzielni Otwartej Edukacji (SpołEd). Ola kierowała zespołem Otwartej Edukacji od 2018, tworząc ze SpołEdu miejsce otwarte – nie tylko z nazwy – na potrzeby nauczycieli/lek, bibliotekarek/rzy i samych uczennic/niów. W czasie swojej pracy w organizacji zgromadziła wokół niej niezwykłe grono edukatorów i edukatorek, a także współtworzyła wiele znaczących projektów badawczych, zwłaszcza poświęconych edukacji w czasie globalnej pandemii COVID-19. To właśnie dzięki działaniom z obszaru edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu Centrum zostało w 2021 roku docenione przez jury konkursu Sukces Pisany Szminką / Bizneswoman Roku. 

Ola Cz
Tytuł: Ola Cz
Aleksandra Czetwertyńska, fot. CC

Zarówno Ola Janus, jak i Ola Czetwertyńska miały swój wkład w rozwój organizacji jako specjalistki w swoich dziedzinach i osoby stojące na czele organizacji. Obie nie żegnają się definitywnie z Centrum i pozostają zaangażowane – w roli ekspertek – w niektóre nasze projekty.

Aktualny zarząd Centrum Cyfrowego wspierany jest przez nowo powołaną Radę Fundacji. W jej skład zgodzili się wejść: Zofia Król, Oktawia Gorzeńska, Aleksander Tarkowski i Maciej Maryl. Bardzo się cieszymy, że przyjęliście nasze zaproszenie do współtworzenia Centrum!

Kopia zdjęcia (3)
Tytuł: Kopia zdjęcia (3)
Zofia Król (fot. prywatne), Oktawia Gorzeńska (fot. prywatne), Aleksander Tarkowski (fot. prywatne) i Maciej Maryl (fot. prywatne)

Zespół Pracowni Otwierania Kultury przejęła pod swoje skrzydła Natalia Cetera – historyczka sztuki, managerka w obszarze transformacji cyfrowej instytucji kultury, od kilku lat realizującej z ramienia Fundacji współpracę m.in. z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki czy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 

1
Tytuł: 1
Natalia Cetera, fot. CC

Niedawne zmiany były dla nas impulsem do namysłu nad kierunkami rozwoju Fundacji. Doszliśmy do wniosku, że chcemy zintensyfikować nasze działania w niezwykle aktualnym i ważnym obszarze społecznego wymiaru technologii. Dlatego do naszego zespołu dołączył Kuba Piwowar – socjolog i kulturoznawca, specjalizujący się w społeczno-kulturowych aspektach nowych technologii i aktywizmie danych. Pod kierownictwem Kuby reaktywujemy rozwój działu SpołTech.

Kuba
Tytuł: Kuba
Kuba Piwowar, fot. Bartek Syta/CC

Zmieniamy się – to naturalne. Będąc w tym procesie, mamy świadomość jak dużym atutem są ludzie tworzący nasz zespół. Cieszymy się, że ostatnia transformacja zakłada kontynuację współpracy z osobami, które odegrały tak ważną rolę w życiu organizacji. Olu Janus, Olu Czetwertyńska – dziękujemy za to co dotąd i cieszymy się na dalsze wspólne projekty. Z drugiej strony – cieszy nas również, że w poszerzonym gronie będziemy kontynuować realizowanie naszej misji. A ta pozostaje niezmienna – dalej będziemy troszczyć się o społeczny wymiar transformacji cyfrowej.