Co z tą otwartością w edukacji? Druga edycja OER Policy Forum w Warszawie

Jak promować otwartość w edukacji? Jak rozmawiać o otwartości z administracją, a jak z uczniami i nauczycielami? Jak tworzyć zasoby i się nimi dzielić? Jakie działania możemy prowadzić wspólnie i jak możemy się nawzajem wspierać? – to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas 2. edycji OER Policy Forum, która odbyła się 1-2 czerwca br. Eksperci, aktywiści i urzędnicy z ponad 20 krajów dyskutowali m.in. o tym, jak najlepiej tworzyć i wdrażać polityki publiczne dotyczące otwartości w edukacji na poziomach krajowym i międzynarodowym. Organizatorem wydarzenia było Centrum Cyfrowe.

Fot. Łukasz Matczak, CC BY

Forum to okazja do wymiany doświadczeń, dzielenia wiedzą i budowania współpracy pomiędzy ekspertami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i administracji publicznej. W Forum biorą udział m.in. przedstawiciele akademii, prawnicy, edukatorzy, aktywiści i urzędnicy państwowi, głównie z krajów europejskich. Szczególnie zależy nam na udziale przedstawicieli z naszego regionu – w tym roku podczas Forum gościliśmy m.in. przedstawicieli z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Słowenii, Czech, Słowacji, Rumunii,Węgier i Estonii, ale także z Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii czy krajów Skandynawskich. Obecni byli też aktywiści spoza Europy – ze Stanów Zjednoczonych.

Fot. Łukasz Matczak, CC BY

Fot. Łukasz Matczak, CC BY

Fot. Łukasz Matczak, CC BY

Tegoroczne główne cele Forum to:

  • zidentyfikowanie wspólnych dla nas wszystkich wyzwań i potrzeb w kontekście otwartości w edukacji;
  • wskazanie projektów, w których możliwa jest przyszła współpraca – na poziomach lokalnym, regionalnym lub ponadregionalnym.

Jednym z najczęściej wskazywanych przez uczestników wyzwań  była ciągła potrzeba podnoszenia społecznej świadomości o korzyściach, jakie daje otwartość w edukacji oraz wypracowanie stabilnej, dobrej współpracy z administracją publiczną. Ważnym momentem i okazją do tego jest trwająca debata w Unii Europejskiej poświęcona reformie prawa autorskiego. Rola prawa autorskiego w rozwoju edukacji była również jednym ważniejszych tematów podczas tegorocznej edycji Forum. Wśród pomysłów na wspólne projekty padały propozycje m.in. dotyczące organizowanei wydarzeń, tworzenia wspólnych baz wiedzy,  materiałów promocyjnych i szkoleniowych czy instrukcji prowadzenia działań rzeczniczych. Dyskusje nad poszczególnymi pomysłami będą kontynuowane zdalnie w wybranych grupach.

Fot. Łukasz Matczak, CC BY

Fot. Łukasz Matczak, CC BY

31 maja, dzień przed rozpoczęciem Forum, odbył się warsztat dla przedstawicieli organizacji zajmujących się otwartością w Europie Środkowej i Wschodniej, który poświęcony był współpracy w regionie. Celem jest wypracowanie wspólnej narracji dotyczącej tworzenia i wdrażania polityk otwartości, tak abyśmy mówili jednym głosem w międzynarodowej debacie i dzięki temu byli lepiej słyszalni.  W kolejnym kroku chcemy zawiązać nieformalną koalicję organizacji w regionie, której członkowie będą się wspierać, wymieniać doświadczeniami i realizować wspólne projekty.

Fot. Łukasz Matczak, CC BY

2 edycja OER Policy Forum została zoragnizowane dzięki wsparciu William and Flora Hewlett Foundation i Open Society Foundations Information Program. Poprzednia edycja Forum odbyła się w ubiegłym roku w Krakowie.