Code Week – spotkanie z organizatorami wydarzeń

Europejski Tydzień Kodowania formalnie rozpocznie się 11 października. Na parę dni przed oficjalną datą rozpoczęcia zaprosiliśmy organizatorów poszczególnych wydarzeń na spotkanie inaugurujące tegoroczną edycję projektu.

W lokalu Państwomiasto spotkaliśmy się z organizatorami wydarzeń z całej Polski. Zaprosiliśmy również gości specjalnych. Pan Tomasz Napiórkowski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które objęło swoim patronatem Europejski Tydzień Kodowania w Polsce, przedstawił krótko główne cele związane z upowszechnianiem umiejętności cyfrowych, w tym założenia jednego z głównych priorytetów Ministerstwa – programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Michał „rysiek” Woźniak z Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania pokazał w jaki sposób otwartość technologiczna powinna iść w parze z otwartością danych publicznych, powołując się na przykład oddolnie edytowanego projektu Open Street Map. Magdalena Wilczyńska z Geek Girls Carrots opowiedziała o tym, jak „karotki” zachęcają do kodowania kobiety, a Anna Karczewska reprezentującą partnera ETK – projekt Mistrzowie Kodowania przybliżyła zebranym ten największy w Polsce projekt na rzecz upowszechniania umiejętności kodowania wśród dzieci i młodzieży.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim umożliwić podzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami związanymi z organizacją wydarzeń upowszechniających kodowanie i omówić dalsze działania planowane w ramach ETK w Polsce. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie i mamy nadzieję, że tegoroczny Code Week dzięki wspólnemu wysiłkowi okaże się dużym sukcesem!

Podczas spotkania przekazaliśmy zebranym różnorodne materiały związane z Tygodniem Kodowania do wykorzystania podczas organizacji i promocji poszczególnych wydarzeń. Materiały w wersji elektronicznej dostępne są do pobrania poniżej.

Pobierz: Paczka materiałów dla organizatorów wydarzeń