Computerworld o otwartym rządzie

Artykuł na temat otwartego rządu znalazł się na łamach Computerworld. W tekście przytoczone są wypowiedzi dyrektora Centrum Cyfrowego, Alka Tarkowskiego.