Cyfryzacja polskiej edukacji

Na przełomie 2015 i 2016 roku zorganizowaliśmy grupę roboczą złożoną z przedstawicieli szkół, firm i organizacji pozarządowych sektora edukacyjnego. Naszym celem było wypracowanie wspólnej koncepcji i rekomendacji dotyczących edukacji cyfrowej. Efektem prac tej grupy jest raport „Cyfryzacja polskiej edukacji”, przygotowany przez Marlenę Plebańską z Porozumienia Edukacja na NOWO oraz Alka Tarkowskiego z Centrum Cyfrowego, wraz z ekspertami z naszej grupy roboczej.

W raporcie pokazujemy, jaka powinna być nowoczesna polska szkoła, potrafiąca wykorzystywać różnorodne technologie do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest wszechstronny rozwój uczniów. Prezentujemy rekomendacje w czterech obszarach: infrastruktura, sprzęt, zasoby edukacyjne i kompetencje nauczycieli.

Pobierz raport (PDF) lub jego tłumaczenie na angielski (PDF).