Czego nauczyliśmy się na Personal Democracy Forum?

Personal Democracy Forum Central Eastern Europe to wydarzenie organizowane już po raz siódmy przez naszych przyjaciół z Fundacji ePaństwo. Wydarzenie jest przede wszystkim platformą wymiany idei i doświadczeń aktywistów z regionu, zajmujących się zwiększaniem zaangażowania obywatelskiego i przejrzystości w życiu społecznym i politycznym przy wsparciu nowych technologii. Dla nas było to także niezwykle ciekawe miejsce rozmowy o tym, jak praktycy postrzegają rolę technologii we współczesnym świecie, a w efekcie refleksji, jakich cyfrowych polityk potrzebujemy.

PDF 2019
Tytuł: PDF 2019
ccby
Autor: Fundacja ePaństwo

W trakcie dyskusji i wszystkich spotkań jasno było widać, że zarówno działalność civic tech, skupiająca się na szukaniu rozwiązań technologicznych dla konkretnych wyzwań, jak i nasza działalność rzecznicza, stawiająca na systemowe rozwiązania, powinny zawsze w centrum stawiać człowieka i jego potrzeby, a nie tylko wartości ekonomiczne. Idea human-centered, wywodząca się ze świata projektowania usług, powinna mieć również zastosowanie przy tworzeniu polityk publicznych, o czym ostatnio napisali Natalia Mileszyk i Alek Tarkowski w artykule dla European Liberal Forum “Beyond markets and modernisation: A vision of human-centred digital policy”.

W braku zaufania w sferze publicznej często szukamy przyczyn rosnącego populizmu, rozpowszechniania fałszywych informacji i rozłamów społecznych. To tylko część prawdy. Jednak niezależnie od naszej dziedziny aktywności, potrzebujemy w kimś lub czymś pokładać ufność. Pytanie brzmi: komu możemy zaufać? Na PDF zostaliśmy poproszeni o przedstawienie naszych doświadczeń z reformy prawa autorskiego i poszukiwania odpowiedzi na pytanie o zaufanie. Odpowiedź była dla nas oczywista – ufamy wszystkim tym, którzy pomimo dużego oporu ze strony różnych grup interesariuszy, pragną rozmawiać o technologii nie tylko przez pryzmat pieniędzy i wzrostu ekonomicznego, ale też przez pryzmat wartości. Niestety, w trakcie reformy prawa autorskiego bardzo trudno było nam przebić się z takim podejściem – jednak nadal uważamy, że jest ono jedynym słusznym.

 

PDF CEE 2019
Tytuł: PDF CEE 2019
ccbysa
Autor: Dawid Linkowski
Personal Democracy Forum CEE 2019 || IN WHOM WE TRUST || April 4-5, 2019 Gdańsk, Poland || Photo by Dawid Linkowski, CC BY-NC-SA 3.0

Najważniejsze jednak na PDF było to, że wiele osób zmusiło nas do zadawania pytań, kwestionowania naszych decyzji, refleksji. Martin Tisné przypomniał wszystkim, że każde działanie w sferze publicznej może mieć nieplanowane skutki uboczne , a my zawsze powinniśmy patrzeć na zagadnienia z wielu perspektyw. Lukas Mocek, który zapoczątkował ruch tworzenia społecznych czujników jakości powietrza, zainspirował nasz zespół do przemyślenia, czy bardziej liczy się dla nas konkurencja, czy współpraca – bo jedno wyklucza drugie.