Czekając na otwarte rządy

W imieniu Koalicji na rzecz Otwartego Rządu 18 grudnia (środa) o godz. 11.00 zapraszamy na konferencję Czekając na otwarte rządy prezentującą  Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu, która odbędzie się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa).  Udział w spotkaniu należy potwierdzić do 16 grudnia e-mailem na adres op@batory.org.pl lub telefonicznie – (022) 536 02 71. 
Raport opisuje stan prawno-instytucjonalny i praktykę działań w czterech obszarach kluczowych dla idei otwartego rządu: (1) dostęp do informacji publicznej, (2) otwartość danych publicznych, (3) polityka antykorupcyjna, (4) otwartość procesów decyzyjnych a także zanalizowana krytycznie sytuacja w tych obszarach, w wymiarze zarówno wymagań stawianych przez Partnerstwo na rzecz Otwartych Rządów (OGP), jak i obietnic zawartych w strategii Sprawne Państwo 2020.
Raportem Koalicja otwiera monitoring rządowej strategii Sprawne Państwo 2020 w wymienionych obszarach. Koalicja chce również w ten sposób przekonywać rząd do przystąpienia do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów. OGP zostało powołane w 2011 roku i przystępują do niego państwa, które zobowiązują się do przestrzegania i promowania zasad przejrzystości i otwartości w rządzeniu, a także zadeklarują konkretne działania prowadzące do zwiększenia udziału obywateli w tworzeniu, monitorowaniu i ocenie działań rządu.
Konferencję poprowadzi Grażyna Kopińska. Podczas pierwszej sesji tezy raportu przedstawią: Krzysztof Izdebski (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) – dostęp do informacji publicznej i jej ponowne wykorzystanie; Łukasz Jachowicz (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska) – otwartość danych publicznych; Grażyna Czubek (Program Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego)  polityka antykorupcyjna; Grzegorz Makowski (Program Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego)  otwartość procesów decyzyjnych.
O ustosunkowanie się do treści raportu w drugiej sesji poproszeni zostali: Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji; Jacek Cichocki, minister-członek Rady Ministrów, szef Kancelarii PRM; Elżbieta Witek, posłanka na Sejm (PiS); Waldemar Pawlak, poseł na Sejm (PSL); Grzegorz Napieralski, poseł na Sejm (SLD).
 
Aktualne informacje o programie konferencji dostępne na stronie www.otwartyrzad.org.pl