Czym są otwarte dane

Karolina Grodecka pisze na blogu Koalicji Otwartej Edukacji o filmie opublikowanym przez Open Knowledge Foundation. Treść bloga Koalicji jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 2.5 Polska.
Open Knowledge Foudation opublikowała w ramach grupy roboczej  Open! Government Data krótki film wyjaśniający czym są otwarte dane rządowe, czemu są potrzebne w społeczeństwie informacyjnym, jakie profity z nich płyną oraz zawierający odwołania do ciekawych przykładów działających serwisów i projektów bazujących na otwartych danych. Polecamy obejrzenie całego filmu (ok. 13 minut) z polskimi napisami.
Kilka ważniejszych cytatów:
Rufus Pollock: Otwarte Dane Rządowe mogą zmienić świat na lepsze na trzy sposoby:

  • Po pierwsze: umożliwiają one osobom, firmom, organizacjom non-profit stworzenie użytecznych, wartościowych aplikacji i serwisów.
  • Po drugie: myślę, że chodzi tu o demokrację, o uczestnictwo w rządzeniu, o to, że przejrzystość daje nam możliwość dowiedzenia się, czym zajmują się nasi rządzący.
  • I po trzecie: właściwie – dlaczego nie? Otworzenie danych jest praktycznie bezkosztowe, więc dlaczego nie zacząć udostępniać danych, które władza już ma i które tak, czy inaczej zbiera.

Tom Steinberg: Otwarte Dane są ważne z wielu rożnych powodów, które są równie ważne.Mamy możliwość tworzenia wartości ekonomicznej, co w dzisiejszych trudnych czasach może być najważniejsze dla wielu ludzi. Chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy, nowych przedsiębiorstw, zwiększanie zysków i płacenie większych podatków. No i klasyczna, staromodna sprawa – sprawianie, że dane są dostępne, pozwala dostrzec potencjalną korupcję i nadużycia finansowe, a także nieuczciwe i nielegalne praktyki, które mogą nie mieć nic wspólnego z pieniędzmi, ale tak czy owak pozostają ukryte.
Ton Zijlstra: Chodzi też o o to, żeby administracja, która produkuje te dane, robiła to lepiej i stawała się bardziej efektywna.
Richard Cyganiak: Na poziomie Unii Europejskiej, byłoby bardzo interesujące, gdybyśmy mogli mieć wszystkie dane w jednym miejscu, żeby móc przeszukiwać je między krajami i naprawdę zacząć porównywać różne rzeczy.

Źródło zdjęcia: CC BY-SA OpenSourceWay