Debata w MSN o technospołecznikach

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3, 26.04 (czwartek), godz. 18.00
Internet, oddolność, lokalność: technospołecznicy. 

Tematem kolejnego spotkania z cyklu „Zhakować kulturę”, stawiającego pytania o możliwość wykorzystania sieciowych modeli współpracy poza internetem, będzie „technospołecznictwo”. Punktem wyjścia rozmowy będą wyniki etnograficznego badania przeprowadzonego wśród twórców 13 lokalnych portali.
Technospołecznicy to ludzie, którzy tworzą i prowadzą niezależne portale w małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców). Takie portale stają się często głównym źródłem lokalnych informacji, ale też przestrzenią dyskusji toczonych przez mieszkańców na forach i pod artykułami. Tworzą one lokalną – choć cyfrową – przestrzeń publiczną.
W tym środowisku ewoluują postawy i zachowania mieszkańców, pojawiają się nowe formy dialogu i kooperacji. Portale bywają narzędziem integracji społecznej oraz emancypacji politycznej mieszkańców – gdyż pojawienie się niezależnego interaktywnego medium nie pozostaje bez wpływu na mechanizmy sprawowania lokalnej władzy.
Technospołecznictwo jest oddolną aktywnością obywatelską, realizowaną poprzez internet.  Jak można wspierać jego rozwój? Czy mogą się weń włączyć instytucje działające w przestrzeni kultury?
Odpowiedź wydaje się szczególnie istotna, gdy wziąć pod uwagę fakt, że funkcjonowanie takich portali spotyka się niekiedy z nieprzychylną reakcją lokalnych władz (problemy dotyczą wtedy najczęściej dostępu do informacji publicznej oraz swobody wypowiedzi w internecie).
Ramowy plan spotkania:
– krótka prezentacja raportu „Technospołecznicy” – Paweł Mazurek (współautor)
– dyskusja przy udziale publiczności
Dyskusję poprowadzi Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe), a udział w niej wezmą: Hubert Borowski (Stocznia), Michał Danielewicz (Centrum Cyfrowe, drugi współautor raportu), Dorota Głowacka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) oraz Paweł Kuczyński z Zespołu Analiz Ruchów Społecznych.
Wstęp wolny. Zapraszamy!