Deklaracja Waszyngtońska

Zachęcamy do składania podpisów pod „Deklaracją waszyngtońską własności intelektualnej i interesu publicznego”. Założenia Deklaracji zostały wypracowane podczas Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest. Postulowane jest w niej m.in. docenienie otwartości i domeny publicznej, wsparcie dla kreatywności w sferze kultury, znalezienie równowagi między ochroną własności intelektualnej a dobrem publicznym. Już wkrótce tekst Deklaracji będzie dostępny po polsku.