Edukacja zdalna w czasie pandemii. I i II edycja badania

Badania edukacji zdalnej przeprowadzone w 2020 roku miały na celu diagnozę sytuacji, w której znalazły się szkoły w wyniku pandemii. Chcieliśmy dowiedzieć się jak nauczycielki i nauczyciele radzą sobie w pracy na odległość. Zapytaliśmy o ich doświadczenia, odczucia, problemy.

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań. II edycja

Badania edukacji zdalnej przeprowadzone w 2020 roku miały na celu diagnozę sytuacji, w której znalazły się szkoły w wyniku pandemii. Chcieliśmy dowiedzieć się jak nauczycielki i nauczyciele radzą sobie w pracy na odległość. Zapytaliśmy o ich doświadczenia, odczucia, problemy. Sprawdziliśmy, jakie narzędzia, metody i rodzaje wsparcia okazały się skuteczne w nowej rzeczywistości szkolnej oraz czego zabrakło. Wyniki i wnioski z badań prezentujemy w dwóch raportach.

Badanie prowadziliśmy od sierpnia do początku października 2020 roku. Dzięki nowej edycji chcieliśmy dowiedzieć się, co zmieniło się w polskiej szkole od wiosny, jakie wsparcie otrzymali nauczyciele, jakie kompetencje zdobyli, jak poradził sobie w ich opinii system edukacji i odpowiednie urzędy. Czy udało się rozwiązać problemy związane ze sprzętem i brakiem internetu? Czy uczenie zdalne przestało zajmować tyle czasu, a metody oceniania stały się bardziej adekwatne? Jakich narzędzi i materiałów nauczyciele używali, a czego im brakowało? Chcieliśmy też zwrócić uwagę na sytuację szkół branżowych, które mierzą się ze szczególnymi trudnościami w edukacji zdalnej.

Wśród ponad 700 respondentów znaleźli się nauczyciele ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz branżowych.