„Ekonomika eksploracji tekstu i danych – analiza aktualnych trendów i przyszłych zastosowań”

Na czym polega text and data mining (eksploracja tekstu i danych)? Jak dziś firmy wykorzystują technologie TDM, a jak będą to robić w przyszłości? I wreszcie, jaki ma to wpływ na gospodarkę europejską i światową. O tym wszystkim piszemy w raporcie „Ekonomika eksploracji tekstu i danych – analiza aktualnych trendów i przyszłych zastosowań” przygotowanym przez Jana Strycharza w ramach projektu Future TDM. Centrum Cyfrowe jest członkiem konsorcjum realizującego ten projekt.

Raport można pobrać w formacie PDF