Otwarte dane publiczne – konferencja ePSIplatform i Centrum Cyfrowego

Już 22 lutego 2013 r. w Warszawie odbędzie się najciekawsza europejska konferencja poświęcona otwartości danych i ponownemu wykorzystaniu danych publicznych: konferencja ePSIplatform „Gotcha! – getting everyone on board
Re-use (ponowne wykorzystanie) danych publicznych staje się podstawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W niektórych państwach Unii Europejskiej osiągnięto już wysoki poziom dostępności i ponownego wykorzystania danych, inne są dopiero na początku drogi. Nasza konferencja jest kierowana szczególnie do tych, którzy powinni z otwartości uczynić swój atut, ale jeszcze tego nie zrobili. Stąd jej hasło przewodnie: „Gotcha! – getting everyone on board”.
Organizowane przez nas wydarzenie będzie się składało z inspirujących sesji plenarnych, z najważniejszymi specjalistami od tematu otwartości, oraz szeregu równoległych ciągów tematycznych. W ten sposób każdy będzie miał możliwość skupienia się na tematach szczególnie go interesujących, a także bezpośredniej rozmowy z ekspertami. Wśród omawianych tematów będą m.in: ponowne wykorzystanie danych w świetle prawa, otwarte dane w Polsce oczyma praktyków, otwartość danych w kontekście prywatności, licencjonowanie…
Naszą konferencję kierujemy w szczególności do: posiadaczy danych publicznych, twórców aplikacji, dziennikarzy zajmującymi się danymi, prawodawców, przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną konkurencji, osoby zainteresowane tematyką otwartych danych, posiadaczy portali z danymi, komercyjnych użytkowników danych publicznych, twórców start-upów, naukowców, organizacji pozarządowych oraz do każdego, kto jest zainteresowany ponownym wykorzystaniem otwartych danych oraz danych publicznych.
Warto się pojawić, by:

  1. Poznać temat, dzielić wiedzą, poczuć inspirację.
  2. Móc wziąć udział w debacie na temat implementacji dyrektywy o danych sektora publicznego (PSI)
  3. Dowiedzieć się o ostatnich osiągnięciach związanych z otwartymi danymi oraz danymi sektora publicznego.
  4. Wziąć udział w ogólnoeuropejskim wydarzeniu i nawiązać ciekawe kontakty.

W poprzedniej edycji konferencji, która odbyła się w Rotterdamie, wzięło udział ponad 300 uczestników z 40 krajów.
Tegoroczna edycja odbędzie się 22 lutego 2013 r. w „starym BUWie”, budynku ulokowanym w sercu kampusu Uniwersytetu Warszawskiego.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację: http://epsiplatform2013.eventbrite.com
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Kolejnego dnia (w sobotę, 23 lutego) odbędzie się hackaton otwartych danych, na który również zapraszamy!
Aktualna wersja programu dostępna jest w postaci pliku PDF oraz poniżej. Ostatnia aktualizacja programu: 22.01.2012.

Download the PDF file .


ePSIplatform Conference jest organizowana wspólnie przez ePSIplatform oraz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, przy współpracy koła naukowego CyberLaw Uniwersytetu Warszawskiego.