Finansowanie europejskiej agendy cyfrowej – debata

Europejska agenda cyfrowa jest jednym z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020. Jej zadaniem jest określenie głównej roli, jaką muszą odegrać technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), jeżeli Europa chce osiągnąć swoje
ambicje na rok 2020.
Jak te ambicje zostaną odzwierciedlone w kolejnych wieloletnich ramach finansowych UE? Jak osiągnąć priorytety agendy?
20 maja 2011 odbędzie się w Dreźnie debata na ten temat, z udziałem Igora Ostrowskiego i Alka Tarkowskiego.
Więcej o założeniach agendy cyfrowej można przeczytać tutaj.