Fundacja Centrum Cyfrowe poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator/ka w Pracowni Otwierania Kultury

W Centrum Cyfrowym dbamy o to, by rozwój technologii działał na korzyść społeczeństw i obywateli. Każda podejmowana przez nas decyzja ma na celu przybliżanie nas do realizacji tej misji. Lubimy doskonałą organizację pracy, rzetelną dokumentację działań, przejrzystość procedur i współpracę na partnerskich zasadach.

""

 

Jesteśmy zwinną organizacją pozarządową pracującą w kilkunastoosobowym zespole, w modelu think-and-do-tankowym. Współpracujemy z ekspertami z Polski i z zagranicy, realizujemy projekty w Polsce i we współpracy z organizacjami na całym świecie. 

Działamy w trzech głównych obszarach: otwartej edukacji, otwartej kultury i polityk publicznych.
Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (w poddziałaniu 2.3.2 POPC „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”), jako partner projektu którego beneficjentem jest Zachęta – Narodowa Galerię Sztuki, w latach 2020-2023 realizować  będziemy wspólnie z Zachętą i Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych projekt digitalizacji i udostępnienia zbiorów oraz stworzenia systemu informatycznego i narzędzi dla publiczności, które służyć będą dzieleniu się  zasobami. To działanie wpisuje się  w dotychczasowe działania Pracowni Otwierania Kultury oraz założenia opracowanego przez nas w latach 2019-2020 Transformatora Kultury

W związku z  nowymi perspektywami, poszukujemy Koordynatora/ki do Pracowni Otwierania Kultury, który/a zajmować się będzie realizacją projektów, w tym zadań związanych z projektem Zachęty finansowanym z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  

Opis stanowiska

Do zadań Koordynatora/ki do Pracowni Otwierania Kultury należeć będzie:

 • Koordynacja prac zespołów projektowych w Pracowni Otwierania Kultury pracujących nad rozwojem narzędzi cyfrowych,
 • Wsparcie organizacyjne Ekspertki IT, Zastępczyni Kierowniczki oraz koordynacja  finansowo-administracyjna projektu „Otwarta Zachęta” finansowanego ze środków POPC, 
 • Koordynacja projektów Pracowni Otwierania Kultury, w tym programów warsztatowych i szkoleniowych,
 • Przygotowywanie dokumentacji finansowo-administracyjnej w projektach Otwartej Kultury,
 • Kontakt z instytucjami kultury współpracującymi z Pracownią, zarządzanie listą kontaktów, prowadzenie korespondencji, obsługa skrzynki mailowej zespołu Otwartej Kultury,
 • Gromadzenie dokumentacji projektowej w projektach Pracowni Otwierania Kultury,
 • Wsparcie organizacyjne przy wydarzeniach (online i offline),
 • Wsparcie zespołu w codziennym realizowaniu projektów,
 • Podstawowe zadania analityczne (np. przegląd dokumentów, desk research).

Kogo szukamy?

Szukamy osoby zorganizowanej, samodzielnej i z inicjatywą, lubiącej pracować w zespole.

Zapraszamy osoby posiadające:

 • zapał do działań organizacyjnych,
 • otwartość w kontaktach z ludźmi,
 • zdolność porządkowania informacji i rzetelnego prowadzenia i gromadzenia dokumentacji,
 • umiejętność organizowania własnej pracy i wsparcia organizacji pracy innych, planowania i układania zadań w czasie, interpersonalnych – związanych z pracą w zespole i komunikacją wewnętrzną,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i piśmie, 
 • umiejętność samodzielnego wykonywaniu zadań, szukania i proponowania współpracownikom, rozwiązań dla napotkanych na poziomie organizacyjnym wyzwań.

Co oferujemy?

Oferujemy:

 • pracę w czołowej organizacji zajmującej się społecznym wymiarem technologii, w zespole, który stawia na ciągły rozwój i uczenie się,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 4/5 etatu
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze otwartej kultury i technologii cyfrowych, a także zwinnych metodologii pracy (w tym Design Thinking i User-Centered Design), wiedzy na temat prawa autorskiego i open source, oraz działania organizacji pozarządowej,
 • współpracę z czołowymi europejskimi i światowymi organizacjami cyfrowymi i edukacyjnymi (m.in. Creative Commons, Wikimedia), 
 • pracę w wygodnym biurze w centrum Warszawy przy ul. Chmielnej,
 • lekcje angielskiego wspólnie z pozostałymi członkiniami naszego zespołu. 

Szczegóły rekrutacji

Jeśli chcesz z nami pracować, prosimy o przesłanie CV oraz krótkiej informacji, dlaczego jesteś zainteresowana/y i nadajesz się na to stanowisko, do 7 lipca 2020 włącznie na adres: rekrutacja@centrumcyfrowe.pl.
Wybrane kandydatki i kandydatów zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które będą się odbywać do
20 lipca 2020 w biurze Fundacji.

Z wybraną osobą możemy rozpocząć współpracę jeszcze w lipcu 2020, najpóźniej 7 sierpnia. 

Proponowane wynagrodzenie to: 3800 netto – 4085 zł netto (przy pełnym etacie).

 


 

Klauzula informacyjna

Przesłanie do Fundacji Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 (00-020 Warszawa) danych osobowych stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Fundację na potrzeby realizacji rekrutacji. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 („Fundacja”).
 2.  Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: kontakt@centrumcyfrowe.pl lub pisemnie na adres Fundacji tj. ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”)).
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia rekrutacji albo do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 6. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.