Fundacja Centrum Cyfrowe poszukuje osoby na stanowisko: menedżer/ka projektów IT

W Centrum Cyfrowym dbamy o to, by rozwój technologii działał na korzyść społeczeństw i obywateli. Każda podejmowana przez nas decyzja ma na celu przybliżanie nas do realizacji tej misji. Lubimy doskonałą organizację pracy, rzetelną dokumentację działań, przejrzystość procedur i współpracę na partnerskich zasadach. 

""

Jesteśmy zwinną organizacją pozarządową pracującą w kilkunastoosobowym zespole, w modelu think-and-do-tankowym. Współpracujemy z ekspertami z Polski i z zagranicy, realizujemy projekty w Polsce i we współpracy z organizacjami na całym świecie. 

Działamy w trzech głównych obszarach: otwartej edukacji, otwartej kultury i polityk publicznych.
Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jako partner projektu którego beneficjentem jest Zachęta – Narodowa Galerię Sztuki, w latach 2020-2023 realizować  będziemy wspólnie z Zachętą i Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych projekt digitalizacji i udostępnienia zbiorów oraz stworzenia systemu informatycznego i narzędzi dla publiczności, które służyć będą dzieleniu się  zasobami. To działanie wpisuje się  w dotychczasowe działania Pracowni Otwierania Kultury (zobacz więcej: https://otwartakultura.org) oraz założenia opracowanego przez nas w latach 2019-2020 Transformatora Kultury (https://otwartakultura.org/transformator). 

W związku z  nowymi perspektywami, poszukujemy Menedżera/ki projektów IT (Project Manager), która/y będzie zaangażowany w prace IT przewidziane w projekcie. 

Opis stanowiska

Zadaniem osoby na tym stanowisku będzie prowadzenie projektu IT w ramach projektu “Otwarta Zachęta”, którego Centrum Cyfrowe jest Partnerem, a głównym Beneficjentem jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w poddziałaniu 2.3.2 POPC „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”). 

Projekt IT, który wykonywany będzie przez zewnętrzną firmę wyłonioną w trakcie projektu, obejmuje prace porządkujące infrastrukturę i narzędzia w tym m.in.: opracowanie jednego standardu metadanych i ich implementacja, opracowanie stabilnego, modelowego API, audyt UX istniejącej strony www i dostosowanie strony do standardów opracowanego API. Zgodnie z harmonogramem prace IT trwać będą 26 miesięcy. 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 

 • całościowe zarządzanie pracami IT,
 • organizacja i przygotowanie startu projektu,
 • organizacja prac zespołu projektowego (około 5 osób), bieżący kontakt z wyłonionym wykonawcą prac IT, rozdzielanie zadań, prowadzenie spotkań i inne
 • organizacja procesu wyłonienia wykonawcy projektu IT,monitorowanie realizacji prac IT zgodnie z harmonogramem i kamieniami milowymi określonymi w projekcie grantowym,
 •  organizacja odbiorów poszczególnych etapów prac IT.

Kogo szukamy?

Szukamy osoby, która:

– posiada udokumentowane, kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów IT. Docenimy także, jeśli doświadczenie to dotyczy prowadzenia projektów w instytucjach kultury lub we współpracy z instytucjami kultury, ale nie jest to konieczne,

– jest osobą doświadczoną, odpowiedzialną, zorganizowaną, samodzielną i z inicjatywą, lubiącą pracować w zespole, która z zapałem zrealizuje modelowy projekt IT w taki sposób, aby dobre praktyki projektu i opracowane standardy mogły być wykorzystane przez inne instytucje kultury,

– jest przekonana/y, że otwarty dostęp do zasobów kultury w sieci przyczynia się do dobrostanu społeczeństwa.

Zapraszamy osoby posiadające:

 • doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów IT, 
 • znajomość metodyk zarządzania projektami IT, zwłaszcza Scrum/Agile,
 • samodzielność w organizacji własnej pracy i prac zespołu,
 • konsekwencję w działaniach, terminowości, dobrej organizacji pracy, 
 • rzetelność prowadzenia i gromadzenia dokumentacji, 
 • umiejętności komunikacyjnych pozwalających na dobrą komunikację w zespole oraz we współpracy z Partnerami i podwykonawcami,
 • znajomość języka angielskiego,
 • gotowość, by wziąć odpowiedzialność i zaangażować się w projekt.

Co oferujemy?

Oferujemy:

 • pracę w czołowej organizacji zajmującej się społecznym wymiarem technologii, w zespole, który stawia na ciągły rozwój i uczenie się,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 4/5 etatu,
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze otwartej kultury i technologii cyfrowych, wiedzy na temat prawa autorskiego i open source, oraz działania organizacji pozarządowej,
 • współpracę z czołowymi europejskimi i światowymi organizacjami cyfrowymi i edukacyjnymi (m.in. Creative Commons, Wikimedia),
 • pracę w wygodnym biurze w centrum Warszawy przy ul. Chmielnej,
 • lekcje angielskiego wspólnie z pozostałymi członkiniami naszego zespołu.

Szczegóły rekrutacji

Jeśli chcesz z nami pracować, prosimy o przesłanie CV oraz krótkiej informacji, dlaczego jesteś zainteresowana/y i nadajesz się na to stanowisko, do 15 lipca 2020 włącznie na adres: rekrutacja@centrumcyfrowe.pl.
Wybrane kandydatki i kandydatów zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które będą się odbywać do
20 lipca 2020 w biurze Fundacji.


Z wybraną osobą możemy rozpocząć współpracę jeszcze w lipcu 2020, najpóźniej 7 sierpnia 2020.

Proponowane wynagrodzenie: 4 655,00 zł netto (przy pełnym etacie)

 


 

Klauzula informacyjna:

Przesłanie do Fundacji Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 (00-020 Warszawa) danych osobowych stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Fundację na potrzeby realizacji rekrutacji. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 („Fundacja”).
 2.  Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: kontakt@centrumcyfrowe.pl lub pisemnie na adres Fundacji tj. ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”)).
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia rekrutacji albo do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 6. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.