Gdzie jest PUBLICZNOŚĆ w instytucjach kultury? | dyskusja

Gdzie jest publiczność w instytucjach kultury
Tytuł: Gdzie jest publiczność w instytucjach kultury

Partycypacja w kulturze powinna oznaczać czynne włączenie publiczności w funkcjonowanie instytucji. W ramach Dnia Domeny Publicznej zapraszamy na dyskusję o strategiach, dzięki którym bierni odbiorcy sztuki stają się aktywnymi uczestnikami procesów zachodzących w instytucji kultury – współtwórcami projektów, wystaw, a nawet programów merytorycznych. Poznacie także przykłady praktyk z Polski i Europy, które z sukcesem budują modele partycypacyjne w instytucjach kultury.

Rejestracja, czas i miejsce

  • gdzie? widzimy się online na ZOOM
  • rejestracja: link do rejestracji
  • kiedy? 30 stycznia, g. 11:00-12:00
  • spotkanie jest bezpłatne
  • dyskusja odbędzie się częściowo w j. angielskim – dostępne będzie tłumaczenie na język polski

O spotkaniu

Naszymi gośćmi będą:

  • Agata Krawczyk, radca ds. koordynowania spraw zespołu ds. kultury cyfrowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Marco Rendina, dyrektor zarządzający European Fashion Heritage Association,
  • Trilce Navarrete Hernandez, koordynatorka projektu RECHARGE, adiunkt wydziału Digital Cultural Economics, Erasmus University Rotterdam,
  • Gabriela Sierocińska-Dec, kierowniczka działu edukacji Muzeum Historii Polski,
  • Moderacja: Natalia Cetera, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury w Fundacji Centrum Cyfrowe.

Aktywna partycypacja w kulturze jest wartością, która buduje kapitał społeczny i ludzki, tworzy poczucia przynależności, buduje poczucia bezpieczeństwa, wspiera kreatywność i innowacyjność.

Przyjęcie przez instytucje kultury partycypacyjnego modelu działania wymaga jednak od nich zmiany w sposobie myślenia o relacji z odbiorcami ich działań. To nowy zestaw kompetencji, które instytucje kultury muszą pozyskać, także by móc sprawnie operować w środowisku cyfrowym.

Podczas dyskusji będziemy rozmawiać o wartości działań partycypacyjnych w kulturze cyfrowej, dobrych praktykach i niezbędnych kompetencjach do wprowadzenia takiego myślenia do codziennych działań instytucji.

Dzień Domeny Publicznej 2024

Spotkanie jest częścią obchodów Dnia Domeny Publicznej. 1 stycznia kolejne utwory przeszły do domeny publicznej, stając się częścią ogólnie i bezpłatnie dostępnego zbioru, z którego można korzystać bez ograniczeń. Wśród nich znajdziecie m.in. “Koziołka Matołka” autorstwa Kornela Makuszyńskiego.

Przejście twórczości do domeny publicznej to jednak dopiero pierwszy krok. Kolejnym, gwarantującym korzystanie z bogactwa zasobów, jest zaangażowanie różnych społeczności, by chciały i umiały z nich korzystać – czerpać z nich wiedzę, tworzyć nowe utwory lub wzbogacać istniejące.