Hack4Europe! w Poznaniu

 „Hack4Europe!” to seria czterech bezpłatnych spotkań zorganizowanych przez Fundację Europeana. Spotkania odbędą się równolegle w czterech miejscach (Londyn, Barcelona, Poznań i Sztokholm).
 Jest to wydarzenie przede wszystkim dla programistów. Zaproszeni uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swoich pomysłów na kreatywne wykorzystanie danych opisujących europejskie kolekcje dziedzictwa kulturowego pochodzących z Europeany ( i zbudowanie prototypowych aplikacji obrazujących społeczną i biznesową wartość takich otwartych danych. Najlepsze prototypy powstałe w czasie polskiego spotkania zostaną nagrodzone, a najlepsze prototypy w Europie zostaną zaprezentowane Komisji Europejskiej w Brukseli.
Polska edycja „Hack4Europe!” odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2011  w Poznaniu. Organizowana jest we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-SieciowymBiblioteką Kórnicką PAN.
Centrum Cyfrowe będzie na „Hack4Europe!” reprezentował Krzysztof Trzewiczek.
 Więcej informacji: http://dl.psnc.pl/2011/05/16/hack4europe-poland/lang-pref/pl/