IGF Polska – zapraszamy 13 grudnia!

Internet jest dobrem wspólnym, dlatego jego kształt, regulacje i rozwój powinny być wynikiem rozmów i ustaleń wielu grup interesariuszy – biznesu, rządu, organizacji pozarządowych, przedstawicieli świata nauki i organizacji technicznych. Miejscem takiego dialogu jest właśnie Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum – IGF), które w Polsce odbędzie się po raz trzeci.

Tegoroczne IGF odbędzie się 13 grudnia w Centrum Nauki Kopernik. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko oraz nazwę organizacji na adres igfpolska@mc.gov.pl.

W Centrum Cyfrowym zależy nam na jak najbardziej otwartym charakterze internetu, uwzględniającym wpływ, jakie zmiany technologiczne wywierają na społeczeństwo. Dlatego będziecie mogli spotkać nas w kilku sesjach tego dnia:

  • 10:30 – 11:30 Zasady dla odpowiedzialnych platform internetowych. Jaka przyszłość dyrektywy eCommerce? Sesję współorganizujemy z OLX.
  • 10:30 – 11:30 Zrównoważony rozwój w erze Sztucznej Inteligencji. Jak zwiększyć korzyści z wykorzystania SI i minimalizować negatywny wpływ SI na społeczeństwo i gospodarkę? Sesję współorganizujemy wraz z Microsoft i Digital Poland.
  • 11:45 – 12:45 Reforma prawa autorskiego – wpływ na modele biznesowe, innowacyjność, zarządzanie internetem i dostęp do wiedzy. W ramach IGF zapraszamy na okrągły stół – każdy głos ma znaczenie.
REFORMA PRAWA AUTORSKIEGO (1)
Tytuł: REFORMA PRAWA AUTORSKIEGO (1)
cczero
Autor: Centrum Cyfrowe