Igor Ostrowski mianowany wiceministrem ds. Cyfryzacji

Centrum Informacyjne rządu poinformowało dzisiaj o mianowaniu Igora Ostrowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odpowiedzialnego w resorcie za kwestie związane z cyfryzacją – między innymi kwestie regulacyjne i rozwój społeczeństwa cyfrowego.
Igor jest jednym z założycieli Centrum Cyfrowego Projekt: Polska i w ciągu pierwszego roku naszej działalności intensywnie pracował nad kwestiami dotyczącymi otwartego rządu, w tym zasad dostępu do informacji i danych publicznych czy otwartości zasobów publicznych. Mamy nadzieję, że w nowym miejscu pracy będzie nadal zajmował się podobną tematyką i wdrażał wartości, które także przyświecają działalności centrum, takie jak otwartość, przejrzystość i zaangażowanie z pomocą technologii cyfrowych.
Igorowi, oraz nowemu resortowi, który będzie współtworzył, życzymy wielu sukcesów i liczymy na owocną współpracę w tworzeniu cyfrowego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.