Insta(nt) edukacja. Technologie aktywności kulturalnej | gościnny warsztat Grzegorza Stunży

Zapraszamy na gościnny warsztat Grzegorza Stunży – wykładowcy, badacza, trenera i autora materiałów edukacyjnych – który odbędzie się 20 czerwca w Warszawie w PaństwoMiasto na Trawie. 

Warsztat „Insta(nt) edukacja. Technologie aktywności kulturalnej” skierowany jest do animatorek, animatorów, nauczycielek, nauczycieli, pracownic i pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem technologii cyfrowych w edukacji. Podczas spotkania podejmiemy temat edukacji kulturalnej i medialnej prowadzonej w warunkach masowego dostępu do przenośnych urządzeń. Co i w jaki sposób można wykorzystać? Jak dobierać narzędzia do różnorodnych projektów? W jaki sposób wykorzystać angażujący potencjał technologii mobilnych? Jak zachęcić do tworzenia własnych pomysłów na aplikacje, odpowiadające określonym potrzebom? Jak od Instagramu, Snapchatu, Facebooka itp. przejść do budowania (lokalnej) kultury uczestnictwa opartej na cyfrowych platformach działania? Wstępem do warsztatu będzie charakterystyka wykorzystywania technologii przez różne, przede wszystkim najmłodsze (Z i Alfa) pokolenia użytkowników mediów.

Na warsztat obowiązują zapisy – prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Czas: 20 czerwca 2017, 10:00 – 13:00

Miejsce: PaństwoMiasto na Trawie (ul. Jazdów 3/12, Warszawa)


Grzegorz D. Stunża – wykładowca, badacz, trener i autor materiałów edukacyjnych. Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej i ekspert finansowanego przez MEN projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. W ramach
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) prowadzi przy blogu Edukator Medialny projekt „ KulturLab – nowe technologie w edukacji kulturalnej. Innowacje, narzędzia, metody” (kontynuacja projektu stypendialnego MKiDN z 2013). Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu „Dzieci sieci” (2012,2013), koordynował projekt badawczy polskich blogów kulturalnych (2015). Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej i Medialabem Gdańsk oraz Fundacją Nowoczesna Polska.

Wydarzenie jest częścią cyklu KulturLab realizowanego przy serwisie „Edukator Medialny” w ramach projektu „KulturLab – nowe technologie w edukacji kulturalnej. Innowacje, narzędzia, metody” (stypendium MKiDN z zakresu animacji i edukacji kulturalnej).