„Internetowe Rewolucje” w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rozpoczęliśmy prace nad nowym projektem – stworzeniem katalogu kompetencji cyfrowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Katalog powstaje na potrzeby programu szkoleniowego firmy Google Internetowe Rewolucje.  Jest on skierowany do sektora MŚP, a jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników oraz przełamanie barier utrudniających korzystanie z nowych technologii w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Punktem wyjścia naszych prac jest badanie jakościowe, dzięki któremu  chcemy poznać obszary funkcjonowania i działalności MŚP, które są istotne dla pracowników, a następnie przyjrzeć się im pod kątem cyfrowego usprawniania. Na podstawie wyników badań stworzymy katalogu kompetencji ujętych w sposób funkcjonalny – w odniesieniu do realnych korzyści, jakie pracownicy sektora MŚP mogą uzyskać z cyfryzacji swojej pracy.

Chcemy dowiedzieć się, na jakie natrafiają bariery i jak z nimi walczyć, ale również gdzie nie w pełni ukształtowane potrzeby dają potencjał do wdrażania nowych technologii. Badanymi będą potencjalni odbiorcy „Internetowych Rewolucji”, czyli bardzo zróżnicowana grupa właścicieli i pracowników MŚP.

Opracowany katalog będzie nie tylko pomocny przy ocenie stanu wiedzy przedsiębiorstw oraz w planowaniu strategii działań rozwijających kompetencje, ale może zostać wykorzystany między innymi podczas planowania szkoleń i warsztatów dla MŚP. Dla nas ten nowy katalog jest okazją do kontynuowania prac rozpoczętych przy tworzeniu Ramowego katalogu kompetencji cyfrowych.

Projekt badawczy koordynuje Katarzyna Zaniewska. Patronat nad programem objęły m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.