Jak dobrze implementować dyrektywę prawnoautorską? Mamy na to przepis!

Mijają kolejne miesiące od przyjęcia dyrektywy prawnoautorskiej, a polski rząd wciąż nie rozpoczął prac nad jej wdrożeniem. My jednak już dziś prezentujemy wytyczne, by pokazać, co powinien zrobić, by zadbać zarówno o twórców, jak i użytkowników.

Po dwóch i pół roku dyskusji, w kwietniu 2019 roku, Unia Europejska przyjęła dyrektywę prawnoautorską. Państwa członkowskie mają czas do 7 czerwca 2021 r. na wdrożenie nowych przepisów do prawa krajowego.

W ramach prac Stowarzyszenia Communia przygotowaliśmy kompleksowe wytyczne dotyczące implementacji dyrektywy wyjaśniamy najważniejsze przepisy dyrektywy i pokazujemy, na co zwrócić uwagę w procesie implementacji. Wytyczne kierujemy do decydentów politycznych oraz interesariuszy, w szczególności tych popierających dostęp do wiedzy. Chcemy, by nasze zalecenia pomogły ukształtować takie prawo krajowe, które rozszerzy i wzmocni prawa użytkowników, a także wykroczy poza to, co ściśle określono w nowej dyrektywie.

Przygotowując wytyczne, współpracowaliśmy z naszymi partnerami: LIBER (art. 3 i 4), IFLA (art. 6) i Europeaną (art. 8–11). Dokument powstał w ramach szerszego projektu dotyczącego implementacji dyrektywy, którego celem jest wsparcie aktywistów działających na poziomie krajowym (w ramach tego projektu współorganizowaliśmy również spotkanie aktywistów w Warszawie).

dyrektywa prawnoautorska – dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym z 17 kwietnia 2019
Wydawcy_kolaz duzy
Tytuł: Wydawcy_kolaz duzy
ccby
Autor: Joanna Tarkowska

Zaangażuj się!

Przeczytaj wytyczne: https://www.notion.so/Guidelines-for-the-Implementation-of-the-DSM-Directive-45233be9c0e143338860ae5a03118bf3 

Powiedz nam co myślisz: ciągle ulepszamy nasze wytyczne – dlatego liczymy na Wasze komentarze. Możecie napisać do nas na transposition@communia-association.org lub skomentować bezpośrednio wersję online wytycznych (żeby to zrobić należy zalogować się na platformę notion).

Poprzyj wytyczne lub rekomendacje dotyczące konkretnych artykułów: jeśli należysz do organizacji, która chciałaby poprzeć nasze wytyczne, wyślij nam wiadomość e-mail transposition@communia-association.org.

Nasze propozycje jak wzmocnić prawa użytkowników:

  • utrzymanie lub wprowadzenie nowych dozwolonych użytków, mających szerszy zakres niż te proponowane w nowej dyrektywie (zgodnie z art. 25);
  • odrzucenie scenariusza, w którym dozwolony użytek jest opcją, a nie oczywistością (jak w przypadku dozwolonego użytku edukacyjnego, który można, ale nie trzeba, zastąpić licencjami);
  • wprowadzenie gwarancji przed umownym ograniczaniem w stosunku do wszystkich dozwolonych użytków;
  • wprowadzenie przejrzystego i szybkiego systemu dostępu do treści zabezpieczonych środkami technicznymi (TPM);
  • przewidzenie mocniejszej ochrony domeny publicznej niż ta wprowadzona przez dyrektywę;
  • wdrożenie takiego systemu notice and take down na platformach internetowych, który uwzględniał będzie również interesy użytkowników.

Więcej o samej dyrektywie prawnoautorskiej dowiecie się na naszym blogu.