Jak wykorzystać serwis Otwarte Zabytki we współpracy ze społecznościami lokalnymi?

Zostań przewodnikiem, czyli jak zainteresować mieszkańców lokalną historią i zaangażować ich w działania. Scenariusz wykorzystania serwisu Otwarte Zabytki

Scenariusz powstał na podstawie pomysłu: Stowarzyszenie Willa Decjusza, gospodarz renesansowej Willi Decjusza w Krakowie, zaprosiło osoby zainteresowane poznawaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i historią architektury na czterodniowe warsztaty „Dziedzictwo Renesansu”. Na podstawie wysłuchanych wykładów i wizyt studyjnych uczestnicy przygotowali indywidualne scenariusze zwiedzania Willi Decjusza w kontekście renesansowego dziedzictwa Małopolski. Warsztaty zakończyły się otwartym wydarzeniem „Spotkanie z kulturą renesansu”. Każdy z uczestników oprowadzał grupę zwiedzających po terenie kompleksu pałacowo-parkowego Willi Decjusza ścieżką według własnego pomysłu.

Scenariusz jest dostępny TUTAJ.

 

Subiektywna trasa śladami historii, czyli jak przy okazji tworzenia rowerownika (spacerownika) przez wspólne działania poznać okolicę i historie mieszkańców. Scenariusz wykorzystania serwisu Otwarte Zabytki

Scenariusz powstał na podstawie pomysłu: Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe chciał zintegrować seniorów i młodych ludzi z terenu gminy. Przy tej okazji postanowił przywrócić pamięć o wydarzeniach i miejscach związanych z wielokulturową przeszłością okolic Ujazdu. Odchodzą ludzie, którzy pamiętają dawnych sąsiadów, a młodsze pokolenie często jest ciekawe historii swojej okolicy. Pracownicy ośrodka uznali, że dobrym sposobem na integrację wokół wspólnej przeszłości będzie stworzenie rowerownika. Ponieważ mieszkańcy zgłaszali potrzebę poznania historii niemieckiego osadnictwa o charakterze olęderskim na okolicznych terenach, działanie rozpoczęło się od spotkania przybliżającego ten temat. Podczas warsztatów dziennikarskich uczestnicy wypracowali pytania do świadków historii, którzy mieszkali we wsiach zamieszkiwanych przed wojną przez Niemców lub mogli udzielić informacji, jak wyglądały te wsie tuż po wojnie. Spotkania robocze były organizowane co tydzień. Do procesu tworzenia rowerownika włączyło się również stowarzyszenie od lat opiekujące się cmentarzami ewangelickimi na terenie województwa łódzkiego i lokalne muzeum z Gałkówka k. Łodzi. Uczestnicy projektu przeprowadzali wywiady, a dodatkowych informacji szukali w muzeum i archiwum w Tomaszowie Mazowieckim. Prowadzili również kwerendę w internecie, co miało szczególne znaczenie w przypadku źródeł niemieckich. Kilkakrotnie wyjeżdżali w teren, robili zdjęcia, aby weryfikować przebieg trasy. Za każdym razem odkrywali coś nowego. Na końcu wyznaczyli trasę rowerownika i zorganizowali wspólny przejazd dla mieszkańców gminy Ujazd.

Scenariusz jest dostępny TUTAJ.

 

Otwieramy zabytek, czyli jak na jeden dzień ożywić zapomniane miejsce i i zainteresować nimi mieszkańców. Scenariusz wykorzystania serwisu Otwarte Zabytki

Scenariusz powstał na podstawie pomysłu: W Milanówku, niewielkim podwarszawskim mieście, jest dwadzieścia siedem zabytków wpisanych do rejestru oraz wiele budynków uważanych przez mieszkańców za zabytkowe. Wśród nich jest na co dzień niedostępna dla zwiedzających Willa Waleria, dom, w którym żył i tworzył rzeźbiarz Jan Szczepkowski. Przez całe lato Stowarzyszenie Razem dla Milanówka organizowało w ogrodzie willi i w okolicy wiele otwartych wydarzeń, między innymi pokaz kolekcji mody i plenery twórców różnych dziedzin. Na finalnej imprezie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod koniec lata w pracowni Jana Szczepkowskiego w Willi Waleria pokazano wystawę tkanin, poplenerową wystawę zdjęć, a także fotograficzną wystawę poświęconą artystom tworzącym w Milanówku w zestawieniu z niewykorzystanym potencjałem niszczejących zabytkowych obiektów, będących własnością gminy. Wydarzenie uświetnił koncert muzyki perskiej.

Scenariusz jest dostępny TUTAJ.

 

Odkrywanie kart wspomnień, czyli jak zapisać wspomnienia i podzielić się nimi ze społecznością lokalną. Scenariusz wykorzystania serwisu Otwarte Zabytki

Scenariusz powstał na podstawie pomysłu: Bemowskie Centrum Kultury zaprosi do współpracy nieformalną grupę seniorów grających w brydża. Planują wspólnie oglądać zdjęcia i rozmawiać o pierwszych wspomnieniach związanych z dzielnicą. Seniorzy w swoich domowych zbiorach postarają się odnaleźć zdjęcia przedstawiające dzielnicę. Zdjęcia trafią do Archiwum Cyfrowego Bemowa. Bemowskie Centrum Kultury stworzy z nich karty wspomnień w formie kart do gry. Po jednej stronie karty znajdzie się zdjęcie, a po drugiej spisane wspomnienie. Karty wspomnień będą dla nich rodzajem „otwartego zabytku”, który w formie elektronicznej dodadzą do serwisu Otwarte Zabytki (http://otwartezabytki.pl/). Karty staną się pretekstem do dzielenia się historią starszego pokolenia z innymi mieszkańcami.

Scenariusz jest dostępny TUTAJ.

 

Scenariusze powstały w ramach projektu dofinansowanego z programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski w Warszawie.