Pobierz: raport z badań, skrót raportu, katalog kompetencji cyfrowych małych firm

Centrum Cyfrowe wpiera program Google „Internetowe rewolucje”, który jest polską wersją działania Growth Engine. Jego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników małych firm – do końca 2016 r. w Unii Europejskiej Google planuje przeszkolić w tym zakresie 2 miliony przedsiębiorców.

W ramach współpracy z Google Poland przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie dotyczące problematyki ucyfrowienia małych firm, zwracając szczególną uwagę na potrzeby w zakresie stosowania technologii cyfrowych w bieżącej działalności. W ramach projektu zbudowaliśmy katalog kompetencji cyfrowych małych firm, który może służyć jako narzędzie kształtowania e-umiejętności pracowników sektora MŚP.

Katalog powstał na podstawie badania terenowego, które zostało przeprowadzone w perspektywie relacyjnej, definiującej użycie internetu jako takie, które może się przyczynić do poprawy jakości życia jednostki lub sprawności działania instytucji, ułatwiając lub usprawniając tym samym jej funkcjonowanie w istotnym dla niej obszarze. Nasz katalog opiera się więc na założeniu, że kompetencje cyfrowe nie są celem samym w sobie – mają służyć rozwijaniu przedsiębiorczości. Modułowy katalog pozwala wypracować indywidualną ścieżkę rozwijania kompetencji cyfrowych. Nabywane w ten sposób nowe kompetencje pomogą wykorzystać technologie cyfrowe dla rozwoju firmy w tych obszarach, które uznaje ona za kluczowe.

W ramach badania dowiedzieliśmy się również, jakie są podstawowe bariery utrudniające nabywanie kompetencji cyfrowych przedsiębiorcom, jaka jest specyfika małych firm i w jaki sposób ich pracownicy i właściciele postrzegają media cyfrowe.

Pobierz: raport z badań, skrót raportu, katalog kompetencji cyfrowych małych firm

 

 

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo