Katalog kompetencji cyfrowych małych firm

Pobierz: raport z badań, skrót raportu, katalog kompetencji cyfrowych małych firm

Centrum Cyfrowe wpiera program Google „Internetowe rewolucje”, który jest polską wersją działania Growth Engine. Jego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników małych firm – do końca 2016 r. w Unii Europejskiej Google planuje przeszkolić w tym zakresie 2 miliony przedsiębiorców.

W ramach współpracy z Google Poland przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie dotyczące problematyki ucyfrowienia małych firm, zwracając szczególną uwagę na potrzeby w zakresie stosowania technologii cyfrowych w bieżącej działalności. W ramach projektu zbudowaliśmy katalog kompetencji cyfrowych małych firm, który może służyć jako narzędzie kształtowania e-umiejętności pracowników sektora MŚP.

Katalog powstał na podstawie badania terenowego, które zostało przeprowadzone w perspektywie relacyjnej, definiującej użycie internetu jako takie, które może się przyczynić do poprawy jakości życia jednostki lub sprawności działania instytucji, ułatwiając lub usprawniając tym samym jej funkcjonowanie w istotnym dla niej obszarze. Nasz katalog opiera się więc na założeniu, że kompetencje cyfrowe nie są celem samym w sobie – mają służyć rozwijaniu przedsiębiorczości. Modułowy katalog pozwala wypracować indywidualną ścieżkę rozwijania kompetencji cyfrowych. Nabywane w ten sposób nowe kompetencje pomogą wykorzystać technologie cyfrowe dla rozwoju firmy w tych obszarach, które uznaje ona za kluczowe.

W ramach badania dowiedzieliśmy się również, jakie są podstawowe bariery utrudniające nabywanie kompetencji cyfrowych przedsiębiorcom, jaka jest specyfika małych firm i w jaki sposób ich pracownicy i właściciele postrzegają media cyfrowe.

Pobierz: raport z badań, skrót raportu, katalog kompetencji cyfrowych małych firm