KOED krytykuje brak otwartości w najnowszym programie grantowym MAiC

Koalicja Otwartej Edukacji przesłała do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pismo dotyczące warunków udostępniania zasobów wytworzonych w ramach ogłoszonego w sierpniu przez MAiC konkursu grantowego na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Koalicja zwraca uwagę, że nie znalazły się w nich zapisy gwarantujące otwartość zasobów, których powstanie zostanie sfinansowane ze środków konkursowych:

„W dokumentach konkursowych zabrakło uregulowania kwestii praw i dostępności tych zasobów, chociaż istnieją już dobre praktyki zapisów otwartościowych w ministerialnych konkursach grantowych. Wzorem mogą być programy „Cyfrowa szkoła” (MEN), „Polska pomoc”  (MSZ), „Obserwatorium kultury” (MKiDN) lub Program EQUAL (MRR). Mając na uwadze dotychczasowe działania MAiC w kwestii otwartości zasobów publicznych, oczekiwalibyśmy od Ministerstwa wyznaczania standardów w tej dziedzinie”.

Jako członek KOEDu w pełni popieramy stanowisko Koalicji. Reguły otwartości były już wprowadzane do konkursów grantowych przez szereg Ministerstw – trudno więc zrozumieć dlaczego MAiC, resort odpowiedzialny za założenia ustawy o otwartości zasobów publicznych, nie wprowadził analogicznych reguł do swojego konkursu grantowego. Konkursy grantowe są jednym z prostszych, a jednocześnie skuteczniejszych sposobów wdrażania otwartości metodami pozalegislacyjnymi.
W swoim stanowisku Koalicja przedstawia też propozycję szczegółowych zasad udostępniania treści w takim konkursie grantowym. Więcej informacji na stronie Koalicji.