Konferencja „Cyfrowe wyzwania"

Już 1 kwietnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się konferencja „CYFROWE WYZWANIA. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii”.
Osią tematyczną konferencji jest szeroko rozumiany problem kompetencji cyfrowych, bezpośrednio związanych z kompetencjami medialnymi, informacyjnymi, informatycznymi czy komunikacyjnymi. Ideą konferencji jest przyjrzenie się wynikom różnorakich badań w zakresie kompetencji oraz refleksja nad tym, jak kompetencje są definiowane i mierzone oraz w jakich relacjach ze sobą pozostają. Podczas obrad podjęty zostanie również problem strategii reakcji oraz rekomendacji w zakresie działań zmierzających do kształtowania i doskonalenia kompetencji Polaków.
Podczas konferencji Alek Tarkowski i Mirek Filiciak zaprezentują wyniki projektów Prawo autorskie w czasach zmianyKorzystanie z mediów a podziały społeczne.
Zachęcamy do zapoznania się z  programem wydarzenia.
Udział w konferencji jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest przesłanie, do 27 marca 2014 r., wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: konferencja@delab.uw.edu.pl. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie http://www.delab.uw.edu.pl/cyfrowe-wyzwania/.
Konferencja jest organizowana przez Digital Economy Lab UW i Centrum Cyfrowe, we współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa SWPS. Konferencja jest objęta patronatem honorowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Mecenasami konferencji są Mistrzowie Kodowania, Orange Polska, UPC Polska.