Konferencja Europejski Rynek Cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca

Już w najbliższy czwartek w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja “Europejski rynek cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca”. Punktem wyjścia do dyskusji będzie ogłoszona w ubiegłym tygodniu strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie.

Komisja Europejska określa w niej 16 działań, które mają zapewnić konsumentom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do usług cyfrowych, jednolite zasady prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i innowacyjnych usług oraz zmaksymalizować potencjał wzrostu gospodarki cyfrowej. Jednym z obszarów jest stworzenie „nowoczesnego, bardziej europejskiego prawa autorskiego”, o czym szerzej piszemy tutaj.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, biznesu, świata akademickiego, sektora edukacyjnego i pozarządowego. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy.

Inicjatywa Komisji Europejskie, która zakłada stworzenie jednolitych ram prawnych dla rynku cyfrowego ma na celu zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej na tle innych gospodarek świata. Dyskusja o jednolitym rynku w ramach konferencji ma jednak wyjść poza jego techniczne aspekty i skupić się także nad szansami, jakie niesie ze sobą europejski rynek cyfrowy dla rozwoju rynku pracy i społeczeństwa.

Dlatego szczególnie zapraszamy sesję tematyczną dotyczącą umiejętności cyfrowych, w której wystąpi dyrektor Centrum Cyfrowego – Alek Tarkowski. Dyskusję panelową moderować będzie Justyna Jasiewicz, która jest koordynatorką działu badań w Centrum Cyfrowym.

Zobacz program konferencji

Rejestracja