Konferencja „openGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury"

11–12 października 2013 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki na konferencję „openGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury” – odbędzie się pierwsza w Polsce konferencję na temat idei open GLAM – nowego sposobu myślenia o misji instytucji kultury i sposobach korzystania z jej zasobów. Program konferencji tworzymy wspólnie – do 31 sierpnia czekamy na propozycje sesji, warsztatów i wystąpień. Już teraz prowadzimy też rejestrację uczestników konferencji.
logo_konferencji_openGLAM
Głównym celem konferencji openGLAM 2013 jest prezentacja najlepszych przykładów inicjatyw już zrealizowanych oraz dyskusja nad zaletami otwartości i stawianymi przez nią wyzwaniami. Szczególną uwagę chcemy poświęcić zagadnieniom edukacyjnym oraz prawnym.
Konferencja openGLAM 2013 będzie okazją do spotkania osób doświadczonych we wdrażaniu inicjatyw otwartościowych z osobami i instytucjami, które zamierzają realizować tego rodzaju projekty. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do zdobycia wiedzy i będzie służyła wymianie doświadczeń.
openGLAM 2013 to inicjatywa skierowana przede wszystkim do pracowników instytucji kultury i dziedzictwa, coraz częściej określanych jako część sektora GLAM. Do udziału zapraszamy również osoby współpracujące z tymi instytucjami oraz prowadzące projekty z wykorzystywaniem ich zbiorów: badaczy, animatorów kultury, twórców i pracowników organizacji pozarządowych.
Chcemy, żeby program konferencji „Open Glam 2013. Otwarte zasoby kultury” był współtworzony przez wszystkich jej uczestników. Wierzymy, że w ten sposób zorganizujemy wydarzenie ciekawsze, lepiej prezentujące istotne projekty i zagadnienia, wreszcie lepiej odpowiadające na potrzeby instytucji kultury.
Zapraszamy do zgłaszania trzech rodzajów propozycji elementów programu konferencji:

  • sesje lub warsztaty: prosimy o przesłanie tytułu, streszczenia oraz propozycji uczestników sesji lub warsztatu trwającego 90-120 minut
  • pojedyncze wystąpienia: prosimy o przesłanie tytułu oraz streszczenia wystąpienia trwającego 20 minut
  • wystąpienia w sesji posterowej: prosimy o przesłanie tytułu oraz streszczenia wystąpienia trwającego kilka minut, uzupełnionego o plakat lub inną formę prezentacji

Jesteśmy otwarci także na inne pomysły elementów programu konferencji.
openGLAM 2013
Gdzie: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
Kiedy: 11-12.10.2013
Organizatorzy: Konferencja jest organizowana wspólnie przez Zachętę – Narodową Galeria Sztuki, Stowarzyszenie Wikimedia Polska oraz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Wydarzenie jest częścią realizowanego przez Zachętę projektu Otwarta Zachęta.
organizatorzy_openGLAM
Strona konferencji: http://openglam2013.pl
Zgłoszenia i rejestracja: http://openglam2013.pl/zgloszenie-udzialu-w-konferencji