Konferencja Sektor 3.0

Konferencja „Sektor 3.0. Technologie w organizacjach pozarządowych”, która odbędzie się w dn. 23-24 maja 2011 w Warszawie, ma rozpocząć budowę platformy komunikacji i wymiany doświadczeń na temat roli, jaką mogą pełnić nowe technologie w pracy organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności. Podstawowym celem i punktem wyjścia jest odpowiedź na pytanie po co i dlaczego używać nowych technologii, a następnie – jak to robić? Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport z badań „Technologie dla trzeciego sektora i społeczności lokalnych”.
W drugim, „warsztatowym” dniu konferencji, Centrum Cyfrowe poprowadzi warsztat o otwartym rządzie w skali lokalnej.
Organizatorem konferencji jest: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia
Więcej informacji o konferencji oraz program można znaleźć na: sektor3-0.pl/web/