Konferencja Wymiar wiedzy w nowych technologiach

Centrum ma przyjemność współorganizować wraz z Kołem Naukowych CyberLaw, Instytutem Kultury Polskiej UW i wydziałem Artes Liberales konferencję  naukową poświęconą nowym technologiom związanym z Internetem i urządzeniami mobilnymi oraz ich wpływowi na kształtowanie się ludzkiej wiedzy.
Konferencja odbędzie się 18-19 kwietnia 2013 r w sali konferencyjnej klubokawiarni państwomiasto przy ul. Andersa 29 w Warszawie i będzie miała charakter otwarty dla słuchaczy (osoby pragnące zgłosić własny referat powinny zapoznać się z informacjami dla prelegentów). Tematyka możliwych wystąpień jest bardzo szeroka i obejmuje:

  • rola nowoczesnych technologii w pracy badacza;
  • sposoby upowszechniania informacji i kształtowania wiedzy za pośrednictwem nowoczesnych technologii – publikowanie, hierarchizacja, udostępnianie, cenzura;
  • interfejsy wiedzy – aplikacje umożliwiające dostęp do informacji, ich architektura, ideologia;
  • sytuacja podmiotu w zdobywaniu informacji i budowaniu wiedzy poprzez nowoczesne środki komunikacji – krytyka, praktyki pozyskiwania;
  • wpływ bezprzewodowości/mobilności nowych technologii na ludzkie praktyki;
  • estetyka nowych mediów;
  • antycypacje nowych technologii w sztuce;
  • prawne aspekty dostępu do wiedzy – jaką wiedzę prawo ma nam zapewniać (informacja publiczna), jaką reglamentować (prawo autorskie), a jakiej zabraniać (ochrona prywatności, treści zakazane);
  • dostęp do prawa dzięki nowym technologiom – bazy prawne i prawnicze, publiczne i prywatne.