Kongres USA uchwalił projekt ustawy, która sprawi, że w 2014 roku większość finansowanych publicznie badań znajdzie się w Otwartym Dostępie

16 stycznia Kongres USA uchwalił projekt ustawy Omnibus Appropriations Bill, który nakłada na szereg instytucji publicznych obowiązek publikowania wyników badań zgodnie z zasadami Otwartego Dostępu. Oznacza to, że wszystkie agencje rządowe związane ze zdrowiem publicznym,edukacją i pracą, które dysponują budżetami wynoszącymi więcej niż 100 milionów dolarów są zobligowane do udostępniania wyników finansowanych przez nie badań za darmo w sieci, nie później niż 12 miesięcy po publikacji w czasopismach recenzowanych.
Jednocześnie Omnibus Appropriations Bill wdraża zasady, które opracowano w ogłoszonej w lutym ubiegłego roku Dyrektywie Białego Domu dotyczącej zwiększania dostępu do wyników badań finansowanych za publiczne pieniądze. W rezultacie 31 z 60 miliardów dolarów, które amerykańscy podatnicy przeznaczą na badania w 2014 roku będzie finansowało przedsięwzięcia, które zostaną udostępnione bezpłatnie dla każdego. W ciągu najbliższych dni Prezydent Obama ma podpisać projekt.
SPARC, czyli międzynarodowe stowarzyszenie bibliotek akademickich i badawczych zajmujące się otwartością systemu naukowego wyraża zadowolenie z języka, który Kongres przyjął w ustawie i podkreśla, że stoi on w zgodzie z dyrektywami dot. otwartego dostępu, który przyjęły m.in. National Institute of Health czy Biały Dom. Organizacja zwraca równocześnie uwagę, że istnieje jeszcze kilka punktów, w których znajduje się miejsce na poprawę istniejących reguł. Zgodnie z propozycją FASTR o której pisaliśmy w lutym 2013 roku to przede wszystkim: skrócenie czasu karencji przed udostępnieniem artykułów w otwartym dostępie do sześciu miesięcy; utworzenie instytucji centralnego repozytorium; wymóg publikacji w formatach, które pozwalają na swobodne przeszukiwanie prac.
Również w Europie mamy powody do zadowolenia. Od końca grudnia ubiegłego roku można składać wnioski w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020, którego łączny budżet na najbliższe 7 lat to ok. 80 miliardów euro. Program wprowadza nowe zasady, zgodnie z którymi obligatoryjnym wymogiem będzie bezpłatny i otwarty dostęp do publikowanych wyników projektów realizowanych w ramach programu.