Konsultacje mapy drogowej

Początek tygodnia upłynął w Centrum pod znakiem konsultacji raportu „Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce”. W poniedziałek po południu i we wtorek rano odbyły się w siedzibie Centrum dwa spotkania, podczas których zaproszeni eksperci dzielili się z nami swoimi komentarzami do raportu i uwagami do rekomendacji. Na sali obecna była Pani Magdalena Gaj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a także wybitni przedstawiciele nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. W trakcie obu spotkań zebraliśmy wiele cennych uwag dotyczących możliwej poprawy struktury i treści raportu. Mamy nadzięję, że ostateczna wersja raportu będzie gotowa w połowie lipca.
Przypominamy, że uwagi i komentarze do tekstu można nadal umieszczać w formie komentarza na stronie http://biblioteka.centrumcyfrowe.pl/.