Konsultacje w MKiDN w sprawie projektu dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konsultacje społeczne w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi. Mają one charakter otwarty, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojego zdania, Ministerstwo oczekuje na informacje do 15 października.
Centrum Cyfrowe zabierze głos w dyskusji.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu dyrektywy oraz zaproszeniem MKiDN.