Kontynuacja badania edukacji zdalnej w czasie pandemii

Ruszyliśmy z drugą częścią badania edukacji zdalnej w Polsce podczas pandemii koronawirusa. Tym razem skupiliśmy się na szkołach podstawowych, średnich i branżowych.

W Centrum Cyfrowym od lat zajmujemy się wspieraniem nauczycieli w tworzeniu i wykorzystywaniu materiałów i narzędzi online w edukacji. Od marca 2020 to właśnie rzeczywistość wirtualna stała się głównym miejscem spotkań z uczniami oraz innymi nauczycielami, a narzędzia cyfrowe jedynym sposobem na komunikację.

Dlatego wraz z partnerami – Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Szkoła z Klasą – już po raz drugi opracowaliśmy badanie, dzięki któremu chcielibyśmy dowiedzieć się z jakimi problemami nauczyciele szkół podstawowych i średnich spotykają się na co dzień, z jakich narzędzi i metod korzystają, jakie są ich największe wyzwania, jak można wesprzeć system zdalnej edukacji. Tym razem chcemy również zwrócić szczególną uwagę na sytuację szkół branżowych.

Jeśli jesteś nauczycielką lub nauczycielem szkoły podstawowej lub średniej (liceum, technikum) i chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, prosimy o wypełnienie tej ankiety: https://tinyurl.com/yyk4l6uu

Jeśli jesteś nauczycielką lub nauczycielem szkoły branżowej, aby przekazać nam swoje doświadczenia wypełnij tę ankietę: https://tinyurl.com/y2ycjdgh

CC_ilu_copyrights1
Tytuł: CC_ilu_copyrights1
ccby
Autor: Alicja Kobza

Wyniki badania zostaną wykorzystane do postawienia diagnozy edukacji zdalnej w Polsce i planowania kolejnych działań, które będą miały na celu pomóc nauczycielom efektywnie pracować z uczniami online. Zaprezentujemy je w połowie listopada 2020 w postaci raportu. Ponieważ jest to już druga edycja naszych badań, korzystając z Państwa doświadczenia, mamy nadzieję zaobserwować zmiany, jakie nastąpiły przez pół roku w szkole.

Badanie składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie przeprowadzamy ankiety wśród reprezentatywnej grupy nauczycieli, w drugim prowadzimy indywidualne wywiady pogłębione. Ostatnim etapem badania jest opracowanie raportu na podstawie zebranych danych. Raport będziemy prezentować podczas konferencji prasowej online w połowie listopada 2020 r. Wyniki będą również dostępne na naszej stronie internetowej.