Korzystasz z darmowych zasobów edukacyjnych? Podziel się z nami swoją opinią!

Wszystkich nauczycieli zapraszamy do uczestnictwa w wyjątkowym badaniu, w którym chcielibyśmy się przyjrzeć temu, jak darmowe, dostępne zasoby edukacyjne sprawdzają się w codziennej pracy nauczycieli i uczniów. Badanie to jest częścią projektu „Równość w edukacji” prowadzonego przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
Celem projektu „Równość w edukacji” jest przekonanie decydentów by na poziomie ustawowym zagwarantowali swobodny dostęp do darmowych podręczników szkolnych i wszystkich innych materiałów edukacyjnych tworzonych ze środków publicznych (takim materiałem jest na przykład rządowy elementarz dla klas 1-3 oraz szykowane na przyszły rok e-podręczniki).
Żeby do tego doprowadzić, pracujemy nad zieloną księgą otwartej edukacji i propozycjami konkretnych rozwiązań prawnych, które pozwolą nadać otwartości większy priorytet. Ponieważ edukacja nie jest tylko sprawą polityków, ale także środowisk, które w naturalny sposób mogą popierać nasze postulaty, to zależy nam na zaangażowaniu ekspertów, nauczycieli i rodziców we współtworzenie z państwowymi instytucjami edukacyjnymi polityki publicznej, dotyczącej równego dostępu do edukacji. Aby dokumenty te nie były jedynie suchymi propozycjami stworzonymi przez ekspertów, chcemy zasięgnąć opinii nauczycieli na temat tego, co sądzą o materiałach, z których korzystają na zajęciach.
Dlatego zapraszamy do odpowiedzi na kilka pytań zamieszczonych w przygotowanym przez nas formularzu on-line. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a pytamy w niej m.in. o to jakie rodzaje materiałów edukacyjnych są dla Państwa najbardziej przydatne w pracy. Wypełnienie kwestionariusza nie zajmie więcej niż kilka minut, a będzie dla nas nieocenionym źródłem wiedzy o praktycznym wykorzystaniu materiałów dodatkowych w klasie.
Wierzymy, że otwarta szkoła to miejsce nauki, na którą stać każdego. W takiej szkole każdy nauczyciel i uczeń ma nie obwarowany zbędnymi ograniczeniami prawnymi dostęp do podręczników, ćwiczeń i innych materiałów edukacyjnych, które można modyfikować, dostosowywać do różnych potrzeb użytkowników i udostępniać dalej. Niezbędny jest zatem darmowy, regulowany stosownymi przepisami dostęp do wielu otwartych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów wszystkich klas. Potrzebne są systemowe rozwiązania, dające większy wybór nauczycielom i dostosowane do różnorodnych potrzeb uczniów.
Właśnie potrzeba znalezienia takiego rozwiązania stoi u podstaw projektu „Równość w edukacji” i do współtworzenia tego projektu chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić.
 

banerProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.