Kserokopia #15 – przegląd linków o prawie autorskim (23-30 lipca 2015)

Wczoraj Senat oficjalnie rozpoczął prace nad reformą prawa autorskiego. Wyniki pierwszego posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu skomentujemy w przyszłym tygodniu. Tymczasem, w 15. wydaniu Kserokopii piszemy min. o działalności Komisji Europejskiej na polu uczciwej konkurencji, nowej publikacji prof. Markiewicza i ekstremistycznej retoryce prawnoautorskiej.

Reforma prawa autorskiego – pierwsze posiedzenie senackiej komisji ds. kultury

Wczoraj, 29 lipca 2015 roku, odbyło się pierwsze posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, poświęcone nowelizacji prawa autorskiego. Niestety, wśród propozycji poprawek do projektu, zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne Senatu i rozpatrywanych na posiedzeniu, nie znalazło się postulowane przez nas rozszerzenie dozwolonego użytku edukacyjnego o biblioteki, archiwa, muzea i organizacje pozarządowe. Zachęcamy do obejrzenia retranskrypacji posiedzenia, udostępnionej na stronie Senatu.

Komisja Europejska na tropie układów antykonkurencyjnych wytwórni filmowych z USA

Komisja Europejska upomniała brytyjską platformę telekomunikacyjną Sky UK oraz amerykańskie wytwórnie filmowe – Disney, NBCUniversal, Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox i Warner Bros –  w sprawie porozumienia, na mocy którego Sky UK ma ograniczyć świadczenie usług audiowizualnych poza terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii. Porozumienie, zdaniem KE, narusza unijne prawo konkurencji oraz regulacje prawa autorskiego . Upomnienie stanowi pierwszy krok procedury karnej, uruchamianej przez Komisję. (Taka sama procedura została uruchomiona w kwietniu przeciwko Google). Kontekstem są oczywiście starania Komisji, by zapewnić swobodny dostęp do treści w całej Europie, w ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Więcej na ten temat na portalu Euractiv oraz Politico.

Jak wynagradzani są twórcy i wykonawcy w Unii Europejskiej? – raport Komisji

Przygotowany pod auspicjami Komisji Europejskiej raport jest próbą całościowego ujęcia wysokości wynagrodzeń twórców i wykonawców w sektorze muzycznym i audiowizualnym. Analiza obejmuje 10 krajów unijnych, w tym Polskę. Raport pokazuje różnice w wynagrodzeniu twórców i wykonawców w poszczególnych krajach, wiążąc je z różnicami w krajowych systemach prawa autorskiego. Mimo różnic, jeden czynnik jest stały: brak przejrzystości, wynikający ze skomplikowanych relacji między twórcami, wydawcami a organizacjami zbiorowego zarządzania.

Zabawy z prawem autorskim według prof. Ryszarda Markiewicza

Jak daleko sięgają granice prawa autorskiego? Kto posiada wyłączne prawo do słynnego plakatu Solidarności? Czy ciała dwóch artystek, pozujących jako “żywe rzeźby”, mogą stać się przedmiotem prawa autorskiego? Nad tymi pytaniami zastanawia się jeden z największych autorytetów w dziedzinie prawa autorskiego, prof. Ryszard Markiewicz, w najnowszej książce “Zabawy z prawem autorskim”. Zabiegiem wyróżniającym książkę jest oparcie analizy prawa autorskiego na ilustracjach i grafikach. Polecamy recenzję książki autorstwa słynnego prawnika, prof. Stanisława Sołtysińskiego, która ukazała się na łamach Rzeczypospolitej. I trzymamy kciuki za rozwój wizualnej analizy prawa.

Retoryka ekstremizmu prawnoautorskiego

1) Więcej ochrony prawnoautorskiej jest zawsze korzystne; 2) Zaistnienie internetu i technologii cyfrowych nie wymaga reformy prawa autorskiego; 3) Krytyka restrykcyjnego prawa autorskiego służy jedynie Google, Facebook, itd. To trzy podstawowe tezy leżą zdaniem Leonharda Dobuscha u podstaw retoryki prawnoautorskiego ekstremizmu. Zdaniem Dobuscha, retoryka ta zdominowałą debatę o reformie prawa autorskiego – na skutek czego zamiast dyskutować o kształcie reformy toczy się walka o jej konieczność. Cała analiza jest dostępna na stronie Stowarzyszenia Communia.