Kserokopia #16 – przegląd linków o prawie autorskim (31 lipca – 4 sierpnia)

W tym tygodniu referujemy pierwsze posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, poświęcone reformie prawa autorskiego. Ponadto, w niniejszym wydaniu Kserokopii informujemy min. o problemie umownego wyłączania przepisów o dozwolonym użytku a także o pozycji negocjacyjnej twórców na rynku muzycznym oczami Davida Byrne’a, wokalisty Talking Heads.

Reforma prawa autorskiego: echa po pierwszym posiedzeniu w Senacie

Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, 29 lipca 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie w Senacie, poświęcone reformie prawa autorskiego. Z ramienia Centrum Cyfrowego, za poszerzeniem katalogu instytucji objętych dozwolonym użytkiem edukacyjnym wypowiadał się na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu dr Alek Tarkowski. Niestety, Senat nie uwzględnił naszych (i150 innych organizacji) postulatów. Relację z posiedzenia Komisji autorstwa Sławomira Wikariaka znajdziemy również na portalu Dziennika Gazety Prawnej.

Bitwa o reformę unijnego prawa autorskiego

vestager

Margarethe Vestager, aut. Johannes Jansson/norden.org, CC-BY 2.5

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tym, że unijna komisarz Margrethe Vestager uruchomiła procedurę antykonkurencyjną przeciwko sześciu amerykańskim wytwórniom filmowym. W tym tygodniu portal Politico pisze o tym, dlaczego ewentualna decyzja uwzględniająca zarzuty Komisji Europejskiej wzmocni pozycję negocjacyjną UE w reformie unijnego prawa autorskiego. Reforma ta jest jednym z elementów strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, ogłoszonej przez przewodniczącego Komisji, Jean-Claude’a Junckera.

O potrzebie ochrony dozwolonego użytku przed wyłączeniami umownymi

Dozwolony użytek to prawo, które pozwala nam, w określonych przypadkach, korzystać z utworów bez zgody autora. Często jednak prawo to jest jednostronnie wyłączane przez postanowienia umowne. Problem powstaje zwłaszcza przy umowach między zwykłymi użytkownikami a wielkimi przedsiębiorstwami. O potrzebie wprowadzenia do unijnego prawa zakazu umownego wyłączania dozwolonego użytku pisze Marcin Serafin na stronie stowarzyszenia Communia.

Wokalista Talking Heads o braku przejrzystości na rynku muzycznym

“Być może największym kłopotem artysty w dzisiejszych czasach jest brak transparentności” – pisze w New York Times wokalista klasycznej grupy Talking Heads, David Byrne. Muzycy, mimo że są podstawowym ogniwem produkcji na rynku muzycznym, często nie mają dostępu do elementarnych danych dotyczących źródeł ich wynagrodzenia. Transparentność kontraktów między wytwórniami a dystrybutorami jest też jednym z postulatów raportu organizacji Berklee Institute for Creative Bussiness – Rethink Music.

Meksyk sygnatariuszem traktatu o dostępie do utworów drukowanych przez osoby niepełnosprawne

29 lipca 2015 roku Meksyk stał się sygnatariuszem traktatu marrakeszańskiego o ułatwieniu dostępu do utworów opublikowanych w druku osobom niewidomym, słabowidzącym i innym niepełnosprawnym, o czym informuje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Traktat zobowiązuje państwa do wprowadzenia wyjątków od prawa autorskiego, pozwalających opracowywać chronione utwory w formatach, które umożliwiają zapoznawanie się z nimi osobom niepełnosprawnym. Polska podpisała traktat w dniu 24 czerwca 2014 roku.