Kserokopia #18 – przegląd linków o prawie autorskim (12-19 sierpnia)

W tym wydaniu Kserokopii piszemy o sytuacji firm press clippingowych w kontekście zbliżającej się reformy prawa autorskiego, problemach rządowego podręcznika z terminowym pojawieniem się w szkołach oraz czynimy małą dygresję na temat funkcjonowania prawa własności intelektualnej w Grecji.

Zmiany w prawie autorskim uderzą w firmy press clippingowe

Nowelizacja prawa autorskiego, o której piszemy regularnie w ramach Kserokopii, przewiduje m.in. uchylenie art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis ten ustanawia dozwolony użytek na rzecz “ośrodków informacji i dokumentacji”, które mogą na jego podstawie wykorzystywać chronione utwory do tworzenia własnych opracowań dokumentacyjnych. Na tę formę dozwolonego użytku do tej pory bezpodstawnie powoływały się prywatne przedsiębiorstwa press clippingowe (monitorujące media) tworząc i rozsyłając przeglądy prasy dla swoich klientów. O problemie oraz potencjalnych jego rozwiązaniach z perspektywy firm korzystających z dotychczasowego art. 30 pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Czy podręcznik rządowy zdąży na czas?

Przerwy w dostawach prądu w drukarniach i nieefektywne przepływy finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej stoją na przeszkodzie terminowej dystrybucji rządowego podręcznika, pisze Gazeta Wyborcza. Na podręczniki rządowe skarży się również branża wydawnicza, wykazująca zakres strat, jakie przyniesie na rynku wprowadzenie rządowego podręcznika.

Przypomnijmy, że podręcznik dostępny jest na licencji Creative Commons, spełniając tym samym standardy otwartej edukacji.

Ustawodawca posunął się za daleko w ochronie praw twórców – twierdzi Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do wyroku z 23 czerwca 2015r. (Dz.U z 2015r.  poz. 932, sygn. akt SK32/14), w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją obowiązku zapłaty trzykrotności wynagrodzenia twórcy za zawinione naruszenie praw autorskich majątkowych. Trybunał uznał, że twórcy, dzięki działaniu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim, nie są już słabszą stroną, która wymaga wzmożonej ochrony. Między innymi z tych względów uznał wspomnianą regulację za nieproporcjonalną do zamierzonego celu. O treści uzasadnienia pisze więcej Dziennik Gazeta Prawna.

Obywatele Kanady przeciwko wydłużeniu czasu ochrony praw autorskich w TPP

Portal Electronic Frontier Foundation opublikował list twórcy filmowego Andrew Huntera, w którym autor przestrzega przeciwko wydłużeniu czasu ochrony prawa autorskiego o co najmniej kolejne 20 lat, przewidzianemu w umowie handlowej państw atlantyckich TPP. Takie rozwiązanie nie służy twórcom, lecz wielkiemu przemysłowi filmowemu, dla utrzymania posiadanych już praw, twierdzi artysta. Twórcy bowiem potrzebują sztuki dostępnej w domenie publicznej, aby sami kreatywnie się ią inspirować. Jedną ze stron TPP ma być Kanada. Andrew Hunter wzywa do poparcia akcji “Stop the TPPs Copyright Trap in Canada”.

Szalony pcrazy bullodrabia czerwonego, twierdzi grecki najwyższy sąd administracyjny

Najwyższy sąd administracyjny w Grecji (Symvoulio tis Epikrateias) orzekł niedawno, że Τρελός Ταύρος (“Szalony byk” – marka greckiego napoju energetycznego) narusza prawo ochronne na znak towarowy klasycznego Red Bulla. Sąd uchylił orzeczenia poprzednich instancji w tym zakresie i wytknął im m.in. nieuwzględnienie ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd i wyjątkowej odróżnialności marki Red Bull. Dla nas jest to okazja do refleksji, czy złagodzenie restrykcji prawa własności intelektualnej nie pobudziłoby wzrostu gospodarczego w Grecji, będącej raczej importerem, niż eksporterem chronionych treści, zwiększając jej szanse na wyjście z kryzysu?